Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Коронавирус: Комисията призовава държавите членки да оптимизират снабдяването с лекарства и наличността им


Днес, 08.04.2020 г. Комисията призовава държавите членки да гарантират, че по време на разпространението на COVID-19 европейците имат достъп до основните лекарства. Пандемията открои значителните предизвикателства пред снабдяването с изключително важни и необходими лекарства, както и въздействието, което такова разпространение може да има върху веригата на доставка на лекарствени продукти в ЕС. В своите насоки Комисията поставя акцента върху рационалното снабдяване, разпределяне и употреба на жизненоважни лекарства за лечение на пациентите с коронавирус, както и на лекарства, за които може да има риск от недостиг поради пандемията. Предложените мерки следва да позволят по-координиран подход в целия ЕС, като се запазва целостта на единния пазар и същевременно се опазва общественото здраве.

Насоките на Комисията за оптимално и рационално използване на лекарствата наблягат на необходимостта националните органи да действат по следния начин:

  • Проявяване на солидарност — да се отменят забраните и ограниченията за износ и се предотвратява националното презапасяване, като по този начин се осигури основните лекарства да са на разположение в болниците и аптеките. Националните органи следва също така да се борят срещу дезинформацията, която би могла да доведе до излишно презапасяване вследствие на паническо пазаруване.
  • Осигуряване на снабдяването — да се увеличи и реорганизира производството чрез мониторинг на запасите и производствения капацитет, съгласуване на съвместните усилия на сектора и осъществяване на инициативи за подкрепа на търсенето и на обществени поръчки с цел насърчаване на предлагането. Ако държавите членки трябва да подкрепят промишлеността да увеличи производствения си капацитет, например с данъчни стимули и държавна помощ, Комисията е готова да предостави насоки и правна сигурност.
  • Насърчаване на оптималната употреба на лекарствата в болниците — по-специално да се адаптират съществуващите протоколи в болниците или да се изготвят нови валидирани протоколи, за да се предотврати прекомерната употреба на лекарствени продукти, както и да се предостави възможност за удължаване на срока на годност на лекарствата.
  • Оптимизиране на продажбите в извънболничните аптеки, за да се предотврати презапасяването — да се въведат ограничения за продажбите на лекарства, за които има риск от недостиг, и да се разгледа временното ограничаване на онлайн продажбите на основни лекарства.

С подкрепата на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) от няколко седмици Комисията събира данни за настоящите предизвикателства с цел наблюдение и оценка на ситуацията и идентифициране на лекарствата, за които има риск от недостиг. Това включва наблюдението на съвкупното търсене от страна на държавите членки, както и на последиците от забраните за износ, наложени от трети държави.

Рискът от недостиг се дължи главно на увеличеното търсене на лекарства за лечение на пациенти с коронавирус в болниците. Презапасяването на гражданите, увеличеното търсене на експериментални лекарствени продукти за лечението на COVID-19, въвеждането на протекционистки мерки от държавите — членки на ЕС, и трети държави (например забрани за износ и национално презапасяване), както и транспортните бариери между държавите също играят роля.

**Обръщение на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен относно Насоките на Комисията за оптимално и рационално използване на лекарствата – към видеото

Източник: Европейска комисия - Съобщение за медиите


Сподели

Публикувана на 2020-04-10 12:06:52 | Прочетена: 390 пъти