Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


На внимание на аптеките, притежаващи лицензия за търговия на дребно по ЗКНВП


Във връзка с чл. 39 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, любезно  напомняме на притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхранение на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, че трябва да представят в съответната регионална здравна инспекция Декларация, че не са настъпили промени в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1 от ЗКНВП, а именно: Заповед на Министърът на здравеопазването за отнемане на лицензията по чл. 33, ал. 1 от ЗКНВП.

Крайният срок за подаване на Декларацията е до 31 януари 2019 г.

Може да изтеглите празна бланка на Декларацията от ТУК.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2019-01-09 12:47:59 | Прочетена: 856 пъти