Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


САМО МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19 СА С НУЛЕВА СТАВКА ДДС ОТ 01.01.2021 Г.


 

Закон за ДДС
 
Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.)
(1) Облагаема доставка с нулева ставка с място на изпълнение на територията на страната е:
1. доставката на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини;
2. доставката на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, и услугите, пряко свързани с тези изделия.
(2) Алинея 1 се прилага, когато ваксините срещу COVID-19 и ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия.
 
ЗА ДА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ДДС ТЕСТОВЕТЕ, СЛЕДВА ДА СА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ.
 
За да проверите дали тестовете за COVID-19, които предлагате, са медицински изделия, обърнете се към доставчика си и изисквайте сертификат.
 
Тестовете, които можете да откриете на следния линк със сигурност са освободени от ДДС.
ИМА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОИТО НЕ СЕ ОТКРИВАТ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ЛИНК, ЗАЩОТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА. ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ СА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ!
ИЗИСКВАЙТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВО (СЕРТИФИКАТ) ОТ ДОСТАВЧИКА СИ, ЧЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НЕГО ПРОДУКТИ, СА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.
 
 
 

Сподели

Публикувана на 2021-01-13 13:54:28 | Прочетена: 675 пъти