С ДЪЛБОКО ПРИСКЪРБИЕ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ НИ НАПУСНА ПРОФ. НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ


Завинаги ни напусна проф. Николай Данчев, преподавател и декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет - София от 2016 до 2021 година.

Проф. Данчев завършва хуманна медицина през 1979 г. в Медицинска академия в София. Придобива специалност „фармакология“ през 1986 г. в Русия и завършва курс на Световната здравна организация „Рационална фармакотерапия“ в Холандия през 1999 г., специализира в Испания, Англия и Италия.

Като дългогодишен преподавател по фармакология той е автор и съавтор на 9 учебника, помагала и монографии за студенти по медицина и фармация, както и на над 145 научни труда, цитирани над 1100 пъти в чужбина. Проф. Данчев бе научен ръководител на докторанти и дипломанти.

Негово верую бе да предава научното познание и да образова идните поколения.

И делото му ще пребъде.

Поклон пред паметта му!


Сподели

Публикувана на 2022-07-19 09:20:22 | Прочетена: 141 пъти