Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


За втори път в България, се проведе основен Мастър клас по онкологична фармация, организиран от Българския фармацевтичен съюз (БФС) и Българското сдружение за онкологична фармация (БСОФ)


    Обучението се проведе като съпътстващо събитие в рамките на Българските фармацевтични дни 2018 г. Тридневният курс даде базови знания и умения, свързани с лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболявания – механизъм на действие, начин на приготвяне, устройство и оборудване на помещенията за разтваряне на цитостатици. Разгледани бяха и личните предпазни средства, които трябва да се използват от персонала при работа с цитостатици. Обучението се основава на Стандарт за качество в областта на онкологичната фармация (QUAPOS), разработен и утвърден от European Society of Oncology Pharmacy (ESOP) и Правилата за добра фармацевтична практика и се проведе от лектори от България и ESOP  от Франция и Турция.

      В курса участваха основно магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които практикуват в лечебни заведения за болнична помощ и където се провежда лечение на пациенти с онкологични и злокачествeни хематологични заболявания.

      Лекциите бяха изнесени от:

Проф. Ален Астиеводещ лектор от Франция, заместник-председател на ESOP за периода 2016 – 2019 г., професор по клинична фармакология и биофармация, ръководител на катедра "Фармация" в университетска болница "Анри Мондор", Париж, Франция.

Маг.-фарм. Ахмет Боснак, дф лектор от Република Турция, заместник-председател на ESOP за периода 2016 – 2019 г.

Маг.-фарм. Велина Григорова лектор от България, комисар на ЕSOP в Европейската агенция за лекарствата. Председател на Професионалната организация на болничните фармацевти в България и член на УС на БФС.

Маг.-фарм. Мариана Еневалектор от България, ръководител на болничната аптека при МБАЛ ”Надежда“, гр. София.

      Всички участници завършиха успешно курса и получиха сертификат от БФС и ЕSOP.

      Проведеният Мастър клас по онкологична фармация беше подкрепен с грант от Френския институт в България.

                       


Сподели

Публикувана на 2018-07-10 15:00:57 | Прочетена: 103 пъти