Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Обществена консултация във връзка със законодателството относно лекарствата за деца и редки болести


Уважаеми колеги,

от 12 октомври 2018 г. до 04 януари 2019 г., Европейската комисия организира обществена консултация във връзка със законодателството относно лекарствата за деца и редки болести, която е насочена както към гражданите, така и към медицинските специалисти, които лекуват пациенти с редки заболявания (включително фармацевтите и обгрижващия персонал).

Правната рамка на ЕС относно лекарствата за хуманна употреба има за цел да се осигури високо равнище на опазване на общественото здраве и да се насърчи функционирането на вътрешния пазар. Тя включва мерки за стимулиране на иновациите. За всяко лекарство трябва да бъде получено разрешение за употреба, преди то да може да бъде отпускано на гражданите в ЕС.

Можете да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросника. Въпросниците са достъпни на някои или всички официални езици на ЕС.

За повече информация и попълване на въпросника на български език ТУК.


Сподели

Публикувана на 2018-11-16 15:04:00 | Прочетена: 203 пъти