Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Насрочено е дело, образувано по жалба на БФС срещу наредба на Министерство на здравеопазването


Върховният административен съд (ВАС) образува дело по внесената жалба от името на Българския фармацевтичен съюз (БФС) относно незаконосъобразността на разпоредба на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 10 от 2009 г., за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, според която аптеките са задължени да отпускат лекарствени продукти, реимбурсирани на 100% от НЗОК на цената, на която са им били доставени от търговеца на едро, ако тя е по-ниска от цената, по която НЗОК заплаща лекарствените продукти, като по този начин НЗОК си присвоява от аптеките договорените им с доставчика търговски отстъпки.

В мотивите си БФС поставя акцент върху факта, че разпоредбата пряко ограничава стопанската инициатива, създава необосновани и непропорционални различия в начина на осъществяване на стопанската дейност, което води до ограничаване на конкуренцията и засягане на правата на потребителите на медицински и здравни услуги, каквито са фармацевтичните.

В допълнение, намалените стимули за търговците на дребно да участват на пазара на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, биха могли да доведат до ограничаване на конкуренцията чрез намаляване на броя на участниците на пазара. От една страна, това би довело до повишаване на концентрацията на пазара, а, от друга страна, до ограничаване на избора на потребителите. Тези неблагоприятни ефекти биха могли да се разпространят по естествен начин и на други пазари, на които аптеките участват.

Липсата на нормативно определена надбавка при отпускане на лекарствени продукти, които се реимбурсират от НЗОК на 100% в полза на здравноосигурените лица, се компенсира с ползването на определени отстъпки, предоставяни от търговците на едро на търговците на дребно. При липса на възнаграждение за извършваната търговска дейност, няма да има търговци на дребно, които да отпускат напълно платените от бюджета лекарствени продукти на пациенти.

Жалбата на БФС към ВАС е подадена на 13.03.2019 г., като делото е насрочено за разглеждане на 27.01.2020 г.

На 01.04.2019 г. по казуса БФС е отправил „Искане за застъпничество за конкуренция“ пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) относно чл. 8, ал. 2 от Наредбата.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2019-10-04 14:20:31 | Прочетена: 1071 пъти
МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

| АрхивВиж повече