Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


България: Страната обявява приоритетите в здравеопазването за своето председателство на Съвета на ЕС


Председателството на Съвета на ЕС е на ротационен принцип, на всеки шест месеца. България ще поеме щафетата за първи път. Всяко председателство дава не само възможност да се поставят важни за ЕС теми, но и носи задължения, като домакинство на различни заседания и организация, свързана с работата на Съвета. В светлината на всичко това Министърът на здравеопазването обяви приориетите в здравеопазването на заседание на Висшия медицински съвет на 2 октомври. 

Първият приоритет е здравословното хранене на децата, с внимание върху въздействието на хранителните продукти (съставки, хормони) върху развитието на децата. Вторият приоритет е ефективността на достъпа до лекарствени продукти и постигане на баланс между иновации в лекарствата и цена. Двата приоритета на българското председателство, както и дългосрочните измерения на развитието на здравеопазването, като електронно здравеопазване, финансова стабилност на здравната система, профилактика и преодоляване на регионалните неравенства в здравеопазването бяха обсъдени на среща на Консултативния съвет „Партньорство за здраве" (вж. актуализация от 30/05/2016) на 4 октомври 2017 г.

Препратки: http://www.eu2018bg.bg/ 
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-na-zdraveopazvaneto-prof-nikolaj-pe-02-10/ 
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-prof-nikolaj-petrov-i-zamestnik-ministr-d-/


Сподели

Публикувана на 2017-11-24 14:38:25 | Прочетена: 1061 пъти