Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Съобщение за медиите от Фармацевтичната група на Европейския съюз /PGEU/


Европейските фармацевти приветстват Препоръките на Съвета за укрепване на сътрудничеството за борба с болестите, предотвратими чрез ваксинация

Съветът на Европейския съюз прие Препоръки  за укрепване на сътрудничеството за борба с болестите, предотвратими чрез ваксинация. Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) приветства препоръките като основа за повишаване броя имунизирани лица и за мерки за преодоляване на колебанието по отношение на ваксинирането в ЕС.

PGEU подкрепя призива за улесняване на достъпа до имунизационни услуги чрез опростяване и разширяване на възможностите за предлагането на ваксинация от доставчици в общността. Това послание е в съзвучие с препоръката за укрепване на ролята на доставчиците като например фармацевтите за предоставяне на ваксинации. Препоръката е на Експертния съвет за ефективни методи за инвестиране в здравеопазване в негово Становище по програмите за ваксинация и здравните системи в ЕС.

Генералният секретар на PGEU Г-жа Илария Пасарани посочва: „Фармацевтите са сред най-достъпните доставчици на здравни грижи и услуги в общността и следва да се включат мащабно в националните имунизационни стратегии. Фармацевтите установяват целевите групи за ваксинация и напомнят на тези лица кога да се ваксинират. Те предоставят информация и съвети и са с активна роля в няколко национални и регионални кампании за повишаване на осведомеността. Също така успешно и пряко осигуряват самото ваксиниране във все повече и повече страни в ЕС“.

„Понастоящем гражданите на 11 държави в ЕС могат да се ваксинират в аптека. В 6 от тези страни самите фармацевти могат да поставят ваксината. В повечето от тези държави се предлагат не само ваксинации против сезонен грип, но и срещу пневмококи, херпес зостер, човешки папиломен вирус (ЧПВ) и ваксинации, необходими за пътуване. Фармацевтите, които предлагат услугата, са преминали задължително обучение и са сертифицирани“.

„Фармацевтите могат да подобрят достъпа до ваксиниране и до информация за имунизациите в улеснение на гражданите. От решаващо значение е пълноценната мобилизация на фармацевтите за поставяне на ваксини, за да се увеличава обхватът на имунизациите и за преодоляване на колебанието по отношение на ваксинирането. Поставянето на ваксини от фармацевти следва да е интегрална част от националните имунизационни програми“.

07.12.2018 г.

Официалното съобщение е налично тук


Сподели

Публикувана на 2018-12-11 14:51:43 | Прочетена: 285 пъти