Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Заключителни разпоредби


§1. Настоящите Правила за добра фармацевтична практика са разработени на основание чл. 16, ал. 2, т. 1 от ЗСОМФ от Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз, приети са от Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз на 06.02.2009г. и се приемат на основание чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите.

§2. Настоящите Правила за добра фармацевтична практика влизат в сила след утвърждаването им от Министъра на здравеопазването и оповестяването им чрез интернет страницата на Българския фармацевтичен съюз и публикуването им в едно национално печатно издание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към писмо изх.№ 62-00-1/08.11.2016г. на министъра на здравеопазването

§1 Настоящите Правила за изменение и допълнение на Правила за добра фармацевтична практика са изработени на основание чл. 16, ал. 2, т. 1 от ЗСОМФ от Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз, приети са от Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз на 20.07.2016г. на основание чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите.

§ 2. Настоящите Правила за изменение и допълнение на Правила за добра фармацевтична практика влизат в сила след утвърждаването им от Министъра на здравеопазването и оповестяването им чрез интернет страницата на Българския фармацевтичен съюз и публикуването им в едно национално печатно издание.


Сподели

Публикувана на 2016-11-24 15:51:42 | Прочетена: 1245 пъти