Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Глава първа. Общи положения


Чл. 1. Мисията на фармацевтичната професия е да предоставя лекарствени продукти, други продукти за здравето и услуги, както и да помогне обществото да ги използва по най – добрия възможен начин.

Чл. 2. Действията на магистър-фармацевтите гарантират лекарствена употреба, насочена към постигане на максимална полза за пациентите, правилна употреба на лекарствени продукти и предотвратяване на нежеланите лекарствени реакции.

Чл. 3. Магистър-фармацевтите споделят отговорността за изхода от лечението заедно с лекарите и пациентите.

Чл. 4. Българският фармацевтичен съюз активно сътрудничи с академичната фармацевтична общност с цел осигуряване на фармацевтично образование, което да подготви фармацевтите за тяхната роля в обществото, да разшири познанията им по социални и поведенчески науки, както и да развие и подобри комуникационните умения на фармацевтите.


Сподели

Публикувана на 2014-08-29 15:17:13 | Прочетена: 1566 пъти