Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Глава втора. Цел


Чл. 5. Целта на настоящите правила е създаването на рамка за разработване на стандарти за:

  1. популяризиране на здравословен начин на живот;
  2. фармацевтични грижи при отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и други продукти със значение за здравето на населението от магистър-фармацевтите;
  3. обучение и подпомагане на пациентите за отговорно самолечение;
  4. подобряване на използването на лекарствени продукти от обществото;
  5. повишаване на знанията и квалификацията на магистър-фармацевтите;

допълнителни услуги, предлагани в аптеките.


Сподели

Публикувана на 2014-08-29 15:02:02 | Прочетена: 1642 пъти