Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Продължаващо обучение за магистър-фармацевти!?!


Защо трябва да продължаваме да учим!?!

Непрекъснатото професионално усъвършенстване е в основата за поддържането на Вашия професионализъм. Целта, е чрез постоянното осъвременяване на професионалните Ви знания и умения да предоставите модерно и качествено здравеопазване, фармацевтични услуги и грижи за българските граждани. Всеки да може да намери нещо полезно за практиката и своето развитие и усъвършенстване.

Предстоящи продължаващи обучения:

Месец октомври:     Обучение:

17.10.2017 г.              Фьоникс Академия 2017, гр. Пловдив

19.10.2017 г.              Продължаващо обучение РФК Бургас

20-22.10.2017 г.         XI Национална Конференция по Болнична Фармация

2017 г.                        Курс по клинична хомеопатия

21.10.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София

25.10.2017 г               Фьоникс Академия 2017, гр. Бургас

27.10.2017 г.              Фьоникс Академия 2017, гр. София

27-29.10.2017 г.         IV-ти Варненски фармацевтичен бизнес форум

28.10.2017 г.              Врачански фармацевтичен форум

Месец ноември:        Обучение:

04.11.2017 г.              Национален фармацевтичен форум Новости в                                     лечението на социално-значими заболявания

18.11.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна

18.11.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София

 

 Всеки ден отдадени на хората и здравето!

 


Сподели

Публикувана на 2017-12-16 09:16:30 | Прочетена: 1234 пъти