Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Продължаващо обучение за магистър-фармацевти!?!


Защо трябва да продължаваме да учим!?!

Непрекъснатото професионално усъвършенстване е в основата за поддържането на Вашия професионализъм. Целта, е чрез постоянното осъвременяване на професионалните Ви знания и умения да предоставите модерно и качествено здравеопазване, фармацевтични услуги и грижи за българските граждани. Всеки да може да намери нещо полезно за практиката и своето развитие и усъвършенстване.

Предстоящи продължаващи обучения:

Месец март:           

10.03.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София

10.03.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна

23-24.03.2018 г.         Курс за следдипломна квалификация по

                                   Фармацевтичен бизнес и пазарен достъп на

                                   лекарства

30.03-01.04.2018 г.    Научно-практическа конференция Комплексен

                                   подход в терапията в старческа възраст и

                                   дълголетници

Месец април:          

14.04.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна

19-22.04.2018 г.        Трета национална педиатрична конференция -

                                  Профилактика, диагностика и терапия в детско-

                                  юношеската възраст

21.04.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-София

Месец май:              

19.05.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-София

Месец октомври:     

20.10.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София

20.10.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна

26-28.10.2018 г.         V Варненски Фармацевтичен Бизнес форум

Месец ноември:       

17.11.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София

17.11.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна

 

 Всеки ден отдадени на хората и здравето!

 


Сподели

Публикувана на 2018-03-08 15:39:57 | Прочетена: 4138 пъти