Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Австралия: Признание на важността на фармацевтите и аптеките


      Федералният парламент утвърди правила за разполагане и откриване на аптеки, като отмени ограничителната клауза спрямо тях. Правилата ще се актуализират постоянно според нуждите. С този акт Федералният парламент подчерта важността да се поддържа и насърчава издържалият проверката на времето модел за откриване и функциониране на аптеки. Решението на законодателите ще гарантира на жителите на Австралия навременен и справедлив достъп до мрежа от аптеки с добро разпределение.

      Противниците на решението намират регламентите за рестриктивни и възпиращи конкуренцията, но не отчитат факта, че на аптечния пазар на страната единственият платец е държавата и като такъв тя има пълното право да търси начини и за ефективност, и за качество на резултатите за здравето на пациентите.

      Правилата за разположение на аптеки работят изключително успешно, вече близо 30 г, както за правителството и аптеките, така и за самите пациенти.

      Гражданите имат лесен достъп до аптеки, които са оптимално разположени дори и в отдалечени части на страната. В други аспекти здравната система не е организирана така добре и често се налагат големи държавни субсидии за компенсиране на слабостите. В същото време правилата за откриване на аптеки носят сигурност и на собствениците им, които спокойно инвестират в необходимата база за осигуряване на качествени услуги от името на държавата.

      Правилата насърчават откриване на аптеки в райони с незадоволено или увеличено търсене или в сравнително непривлекателни в социално-икономическо отношение райони, като в същото време не се позволява концентрация в места, в които вече има действащи аптеки.

      В страни, в които няма такива регламенти или същите са били отменени, се наблюдава тенденция за свърхпредлагане на услуги в по-оживени градски райони, а други страдат от недостатъчна фармацевтична грижа.

      Пример за това е Великобритания, където законодателите съжаляват за оттеглянето на разпоредбите, целящи равномерно разпределение на аптеки и разглеждат възможности за промени, които да гарантират устойчивост на аптечната мрежа.

Източник: The Pharmacy Guild of Australia 


Сподели

Публикувана на 2018-03-08 11:09:56 | Прочетена: 145 пъти