Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Великобритания: Фармацевтите започват пилотно да участват в мониториране на предписаното лечение за уязвими пациенти с диабет в напреднала възраст


От 4 юни 2018 г. фармацевти в десет центъра за доболнична помощ (практики на ОПЛ) в Девън ще апробират нови препоръки, които имат за цел да накарат лекарите да изменят целевите хипогликемични стойности (норми) за уязвими пациенти с диабет от втори тип, които са в напреднала възраст.

Инициативата е във връзка с нови указания за терапия на диабет от втори тип в страната, които за първи път включват конкретни препоръки за тази група пациенти.
В рамките на пилотната дейност се задават насоки за оценка на степента на уязвимост на пациентите от посочената група, като част от стандартното управление и мониторинг на заболяването, за прилагането на по-безопасни терапевтични стратегии.

 
Препоръките са за пациентите, класифицирани като уязвими (или нестабилни), да се определят индивидуални хипогликемични норми, като лекарите започнат да следват активна и целенасочена политика за намаляване на предписваното лечение, за да се избегне свръхупотребата на лекарства за понижаване на кръвната захар и други лекарствени продукти. 
Правомощията на фармацевтите в пилотния проект ще са обхващането на всички пациенти, диагностицирани с диабет от втори тип, които или не спазват предписаното лечение или на които са предписани голям брой лекарства, както често се случва с нестабилни и по-възрастни пациенти.

Препоръките ще се прилагат на пилотен принцип в Девън в центрове за доболнична и специализирана здравна помощ, както и в аптеките. Разработени са от Университета в Екзетър съвместно със специалисти от Националната здравна каса на Англия и са публикувани в Diabetic Medicine (online, 7 April 2018)[1].
Един от водещите автори, Дейвид Стрейн, посочва, че обикновено старите хора остават извън клиничните изпитвания, свързани с управлението на този тип диабет. С инициативата това се променя, за да се гарантира определянето на най-подходящите норми за лечението, за максимално добро качество на живот и за прекратяване на лечения, които не носят ползи или дори могат да навредят. В доклада на изследователите се посочва, че макар съответните отговорни органи в управлението на здравеопазването да признават нуждата от индивидуализирани грижи, гликемичните норми, препоръчвани за добър контрол [HbA1c 53–59 mmol/mol (7–7.5%)] са „прекалено тесни за уязвими пациенти в напреднала възраст". Също се обръща внимание на растящия консенсус, че интензивната терапия за намаляване на кръвната захар при диабет от втори тип има ограничени ползи, като дори може да е опасна за по-възрастни пациенти. Поради това лекарите трябва да ревизират нормите на HbA1c за пациенти с ниска очаквана продължителност на живота или за силно нестабилни уязвими пациенти. Подчертава се и социалната значимост на заболяването, вкл. фактът, че диабетът е най-често срещаното заболяване, свързано с нарушена обмяна на веществата и сериозен фактор за тежко влошаване на общото здравословно състояние и уязвимост. Инициативата е предотвратяване на тежки състояния вследствие на заболяването при възрастните хора, които водят до високи нива на зависимост от грижи, наставяне в специализирани центрове и повишаване на здравните и социалните разходи.

Тези практики не са нещо ново – инициативата във Великобритания следва препоръките на Американската асоциация по диабет. Важен аспект е това, че указанията ще са полезни за лица, които не са специалисти в областта – като професионалисти в доболничната грижа и фармацевти, които все повече и повече работят в предоставянето на грижи за пациенти с диабет.


Източник: PJ


Сподели

Публикувана на 2018-07-10 08:51:45 | Прочетена: 41 пъти