Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Великобритания: Фармацевтите с правомощия да предписват лекарства с ключова роля в първичната помощ


      Фармацевтите с правомощия да предписват лекарства носят ползи за първичната здравна помощ, потвърди доклад на Университета в Нотингам. Фармацевтите могат да улеснят ОПЛ и първичната помощ изобщо, при условие че се укрепи техният статус, свързан с правомощията за независимо предписване на лечение.

      Сред целите на доклада е проучване на ползите за здравната система на института „фармацевт с правомощия да предписва лекарства“ (ФППЛ).

      По проекта е изследвана работата на такива фармацевти в центрове за предоставяне на първични здравни грижи (практики) в продължение на една година. Тези фармацевти са работили между един и четири дни във всяка практика, като броят на извършените консултации надхвърля 13 хил.

      Проучването установи, че още от първия ден в практиката фармацевтите извършват преглед на приеманите лекарства, което моментално облекчава задачите на ОПЛ. В първите шест месеца ФППЛ могат да започнат преглед на хроничните заболявания, а след това и самостоятелно да извършват тази дейност. Освен че се спестява време за ОПЛ, за клиниките има и допълнителни приходи по линия на Рамката за качество и резултатност (QualityandOutcomesFramework).

      ФППЛ, които са работили над шест месеца или имат опит в болничната помощ, могат да съдействат на колегите си за грижите за пациентите след изписване от болница и за предотвратяване на повторни хоспитализации.

      Докладът подчертава, че набирането на ФППЛ е трудно поради ограниченото предлагане на квалифицирани специалисти и попълването на местата е ставало чрез дългосрочно командироване на болнични фармацевти.

      Сред ползите на практиката е индивидуализираната грижа и внимание заради възможността за по-дълги консултации, стимулиране на спазването на предписаната терапия и по-ефективно използване на лекарствата. Със застаряването на населението и увеличението на хроничните заболявания е важно и да се оптимизира натоварването на ОПЛ.

      Сандра Гидли, председател на Кралското фармацевтично дружество, подчертава потенциала на инициативата и нуждата от спешното обучението на фармацевтите за включването им като неразделна част от системата за здравна помощ.

      Друга важна констатация на доклада е правилното внедряване на ФППЛ с надлежното обучение и подготовка.

Източник: pharmaceutical-journal


Сподели

Публикувана на 2018-02-26 11:42:42 | Прочетена: 288 пъти