Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Германия: Единодушен призив на здравноосигурителните институции за драстично намаляване на таксите за аптеките


Националната асоциация на здравноосигурителни институции GKV-Spitzenverband единодушно прие позиция относно сериозни икономии по линия на таксите за аптеки. Част от обосновката е, че този ресурс би осигурил икономически резерв, надхвърлящ един милиард евро във връзка със заплащане на искове, без да се поставя на риск осигуряването на лекарствени продукти в национален мащаб. Позицията е базирана на принципа, че не следва да се защитава статуквото и исторически утвърдената структура. В духа на това е и аргументът, че съществуването на традиционните аптеки не е застрашено от аптеките, предоставящи лекарства онлайн.

Едно от основните искания е драстично намаляване на фиксираната такса за фармацевтите и компенсациите за търговци на едро, откъдето се очаква реализирането на икономии за над милиард евро. Не се посочва конкретен размер, до който да се намалят таксите. Предлага се обаче увеличение и в същото време поставяне на таван на маржовете (в проценти), така че фармацевтите да не печелят твърде много от скъпоструващи лекарствени продукти. Организацията също така призовава за дерегулация на сектора, например чрез премахването на забраната за „скрита“ собственост на аптеки от страна на трети лица. Във връзка със спадащия общ брой аптеки, от организацията посочват, че здравноосигурителните институции не могат да отговарят за оцеляването на отделните аптеки. За справяне с произтичащия от това недостиг в мрежата за снабдяване организацията предлага различни нови механизми, като например телеаптеки (дистанционни аптеки), облекчена процедура за откриване на аптеки или мобилни аптеки.

Предстои представяне на позицията в Бундестага, като не се очаква предложенията да срещнат разбиране от всички политически групи. Така например Зелените и Свободната демократическа партия са съгласни с позицията по отношение на дистанционната търговия с лекарства, а настояването за намаления и икономии по линия на таксите за аптеки до момента не е подкрепено от нито една формация.


Източник: DAZ


Сподели

Публикувана на 2018-07-17 09:43:19 | Прочетена: 192 пъти