Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Германия: Образованието по фармация – какво трябва да се промени?


Асоциацията на болничните фармацевти в Германия (ADKA) отново се е активизира. Този път не на вечно актуалния фронт на недостига на лекарства, а във връзка със слабостите в образованието по клинична фармация. В свое становище организацията посочва въпросите в областта на клиничната фармация, които не са решени и дава конкретни препоръки за преодоляването им. Те касаят главно продължителността на курса по обучение по фармация, задължителния стаж в неговите рамки и продължаващото обучение след придобиването на правоспособност. Основните акценти са удължаване на курса и засилена подготовка по клинична фармация. Така например в момента подобно обучение не е застъпено надлежно: заема едва 12,4% от хорариума. ADKA призовава всичките пет основни предмета да имат равно тегло – медицинска/фармацевтична химия, медицинска биология, фармацевтична технология, фармакология и токсикология и клинична фармация (20% всеки), като курсът в университета се удължи до десет пълни академични семестри.

Болничните фармацевти настояват и за спешно утвърждаване на съответния брой професури по клинична фармация във всеки университет, който предлага обучение за фармацевти. Целта е институционализиране и насърчаване на тясно интердисциплинарно сътрудничество с хуманната медицина.

Болничните фармацевти са загрижени и за следдипломното образование и обучение. Те считат, че трябва да се застъпи силно ориентацията към пациента и да се разнообразят формите на продължаващото обучение, така че да има повече взаимодействие с пациенти, интердисциплинарност и практическа проблематика и казуси.

Както продължаващото обучение, така и задълбочаването на подготовката по клинична фармация трябва да отговарят на международните стандарти. Така например указанията на Европейската асоциация на болничните фармацевти са за четиригодишен курс на обучение, а в момента болничните фармацевти, работещи на пълно работно време в Германия, могат да изкарат подготовката си по клинична фармация в рамките на три години.

Още по-силно трябва да се застъпят практическите стажове и обучения в отделенията, като подготовката по тази линия и продължаващото обучение по клинична фармация следва да се интегрират, в съответствие с регламентите на Единната рамка за обучение (Common Training Framework )за болнични фармацевти.


Източник: DA


Сподели

Публикувана на 2018-07-16 09:33:23 | Прочетена: 76 пъти