Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Гърция – Нова публикация за реформите в гръцкото здравеопазване


Европейската обсерватория за здравни системи и политики (European Observatory on Health Systems and Policies) излъчи нов преглед на здравната система, посветен на въздействието на икономическата криза върху здравеопазването в Гърция и редицата реформи, въведени в отговор на предизвикателствата. Прегледът подробно разглежда успехите и слабостите на мерките, извършвани в страната.

В миналото се наблюдаваше стагнация в наложителните реформи. Но Програмата за икономическо преструктуриране, наложена на държавата от чуждестранните кредитори, изигра ролята на катализатор и от 2010 г. насам бяха предприети безпрецедентен брой реформи на здравния сектор. Целта им е намаляване на разходите и неефективните практики и повишаване на контрола, в много амбициозен времеви план. Не всичко се увенчава с успех. Притисната от ограничения до краен предел, гръцката здравна система има нужда от стратегически мерки, ориентирани по-дългосрочно, за балансираност на ресурсите, за по-добра способност за посрещане на нуждите и за предоставяне на висококачествено здравно обслужване на принципите на справедливост и целесъобразност.

Източник: Greece: health system review (2017)


Сподели

Публикувана на 2018-07-05 10:37:31 | Прочетена: 67 пъти