Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Доклад на СЗО за аптеките, обслужващи населението


Докладът на Световната здравна организация (СЗО) представя обобщение на основните възможни компоненти и разпоредби от правната и регулаторна рамка, отнасяща се до аптеките и тяхното прилагане в Европейския регион. В него са разгледани разнообразните подходи за издаване на лиценз за търговия на дребно и откриването на нови аптеки, тяхната собственост, както и потенциалните ограничения по отношение на хоризонтална и вертикална интеграция. Докладът подробно описва рамката на условията за работа на тези аптеки, напр. работно време, персонал и предоставяни услуги, както и видовете предлагани дейности. В допълнение, докладът разглежда възможните алтернативни форми на отпускане на лекарства (лекарства без рецепта, лекарства, отпускани по лекарско предписание, отпускани от лекари и онлайн продажба).

Повече информация тук.

Източник: PGEU Weekly Newsletter, 23rd - 27th September 2019


Сподели

Публикувана на 2019-10-03 09:24:16 | Прочетена: 490 пъти