Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


ЕМА ограничава приложението на „Кейтруда“ и „Тецентрик“ при рак на пикочния мехур


ЕМА препоръчва ограничаване на приложението на „Кейтруда“ (Keytruda, пембролизумаб (pembrolizumab)) и „Тецентрик“ (Tecentriq, атезолизумаб (atezolizumab)) като основна препоръчвана терапия при рак на пикочния мехур и уринарните пътища. Първоначални данни от две клинични изпитвания показват намалена преживяемост с Keytruda (pembrolizumab) и Tecentriq (atezolizumab), при използването на лекарствените продукти като основно назначавано лечение на горепосоченото заболяване за пациенти с ниски нива на протеин PD-L1. Данните сочат, че е вероятно Keytruda и Tecentriq да не са толкова добри, колкото лекарствени продукти за химиотерапия за тази група пациенти.

Вече Keytruda и Tecentriq трябва да се прилагат като основно препоръчвано лечение само за лица с високи нива на PD-L1.


Прегледът на данните за двата лекарствени продукта е извършен от Комисията за лекарствените продукти за хуманната медицина към ЕАЛ.

За повече информация, вкл. на всички официални езици на ЕС тук

Източник: PGEU Newsletter, 1st - 29th June 2018

 


Сподели

Публикувана на 2018-07-12 10:49:09 | Прочетена: 200 пъти