Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Италия одобрява законодателство за насърчаване на конкуренцията, което либерализира условията за притежаване на аптеки


Сенатът на Италия одобри Закон за насърчаване на конкуренцията на 2 август тази година. Законът съдържа промени, касаещи аптечната дейност, като например:

  • Всякакви юридически и физически лица могат да бъдат собственици на аптека, с незначителни изключения (лекари, представители на индустрията и фармацевтични представители);
  • Дадено лице не може да притежава, пряко или непряко, повече от 20% от аптеките за съответния регион;
  • Антитръстов орган ще следи за спазването на тези регионални ограничения;
  • Либерализиране на работното време, позволяващо на всяка аптека да работи с работно време извън стандартното, въз основа на решение на регионално ниво (въпреки че това вече е практика в повечето региони).

Източник: PGEU Newsletter 28th July-31st August 2017


Сподели

Публикувана на 2017-09-12 13:01:55 | Прочетена: 106 пъти