Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Китай: Неочаквано затягане на регламентите за онлайн търговията с лекарства


Администрацията за контрол на лекарствата и храните на Китай затяга регламентите за онлайн продажба на лекарства. Донякъде не е изненада продължаването на забраната за онлайн продажба на лекарствени продукти с рецепта. Също така мерките предвиждат повече отговорности на търговците на лекарства онлайн, включително въвеждане на системи за по-голяма безопасност на потребителите и санкции при неизпълнение на изискванията.

През последните години онлайн търговията на лекарства в Китай се е разраснала сериозно и се оценява на 4,3 млрд. щ. д. или 3,6 млрд. евро през 2016 г. Спрямо 2015 г. годишният ръст е 93%.  Въпреки заявеното намерение на правителството през януари 2017 г. за проучване на изследователските и развойните аспекти на търговията онлайн с лекарства с рецепта, тази дейност ще бъде силно ограничена, ако бъдат приети проекторегламентите. Онлайн аптеките не само че няма да могат да търгуват с посочените продукти, но и ще им е забранено да посочват информация за тях на своите сайтове. При нарушения ги грозят сериозни глоби. Също така само търговци на дребно ще могат да продават лекарства (без рецепта) на индивидуални клиенти онлайн. Търговци на едро и производители няма да имат това право. Системите, които ще трябва да се внедрят, следва да имат различни функции: гарантиране, че лекарствата са безопасни, проследими, проверяеми и качествени, обработка на оплаквания от клиенти и защита на техните права, наблюдение на нежелани реакции и пр. Аптеките ще са задължени да поддържат онлайн фармацевтично обслужване от лицензирани фармацевти, в помощ на „рационалната употреба на лекарства“.

Източник: IMS PPR January 2018 Vol 23 N1, p.16 


Сподели

Публикувана на 2018-02-08 09:13:56 | Прочетена: 62 пъти