Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Комисията дава одобрение за придобиването на „Ей Ен Си Би“ (ANCB) от „Джей Ай Си“ (JIC) и „Ти Ай Ейч Ел“ (TAHL)


      На 4 юли Европейската комисия одобри, съгласно Регламента на ЕС относно сливанията, придобиването на съвместно контролно участие в австралийското дружество „Аустралия Нейчърс Кеър Биотех“ (Australia Nature's Care Biotech Co., Ltd., "ANCB") от страна на „Чайна Жианин Инвестмънт Лимитед“ (China Jianyin Investment Limited, "JIC") и „Тамар Алайънс Хелт Лимитед“ (Tamar Alliance Health Limited, "TAHL"). Придобиващите дружества са съответно от Китай и от Каймановите острови. ANCB развива дейност в производството, маркетинга, продажбите и дистрибуцията на витамини и други продукти за здравето в Австралия, Китай и Тайван. JIC е обединена инвестиционна група за капиталови инвестиции. TAHL е дружество с инвестиционна цел в потребителския и здравния сектор. Собственост е на хонконгските дружества „Ди Си Ейч“ (DCH) и „Си Пи Ел“ (CPL). Второто е изцяло дъщерно дружество на китайската компания „Си Ай Ти Ай Си Лтд.“ (CITIC Ltd.). Според Комисията предложената сделка не застрашава конкуренцията, предвид това че ANCB няма действителни или планирани дейности в Европейската икономическа зона, а ако има такива, то те са пренебрежимо малки. Транзакцията е разгледана съгласно опростената процедура за разглеждане на сливания. За повече информация: интернет страница на ЕК за защита на конкуренцията, в публичния регистър под номер на производство M.8916.

Източник: PGEU Newsletter, 1st - 15th June 2018


Сподели

Публикувана на 2018-08-09 08:55:52 | Прочетена: 45 пъти