Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Комисията одобрява придобиването на част от дейността, свързана с лекарствени продукти без рецепта на компанията „Пи Джи Ти“ (PGT) от „Тева“ (Teva)


       На 2 юли Европейската комисия одобри, съгласно Регламента на ЕС относно сливанията, придобиването на част от дейността, свързана с лекарствени продукти без рецепта на джойнт венчъра PGT от израелското дружество Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. В момента PGT се контролира от американската компания „Проктър и Гембъл“ (The Procter & Gamble Company), като пакетът от съвместното предприятие, притежаван от Teva, не е контролен и възлиза на 49%. Със сделката PGT ще бъде прекратено. Teva ще си възвърне контрола върху дейността, свързана с фармацевтичните продукти без рецепта (т.е. ОТС лекарствата). Преди направлението е било възложено на PGT. Комисията постановява, че придобиването не застрашава конкуренцията, защото дейностите на фирмите по същество се допълват. Производството е съгласно стандартната процедура за разглеждане. За повече информация: интернет страница на ЕК за защита на конкуренцията, в публичния регистър под номер на производство M.8889.

Източник: PGEU Newsletter, 1st - 15th June 2018


Сподели

Публикувана на 2018-08-08 10:54:30 | Прочетена: 25 пъти