Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Международната федерация на фармацевтите: „Необходими са стратегии за насърчаване на безопасната употреба на лекарствени продукти“


Международната федерация на фармацевтите(МФФ) в свой доклад призовава правителствата и фармацевтичните организации да разработят и въведат национални стратегии относно информацията за лекарствените продукти за подобряване на безопасността и ефективността на употребата им в глобален план. Фармацевтите също имат своята роля във връзка с използването на надеждни източници на информация за лекарствени продукти, за по-добро спазване на назначеното лечение и рационална употреба на лекарствени продукти.

МФФ обединява националните асоциации на фармацевти от 139 страни, както и академични институции. Организацията също така счита, че професионалното образование на медицински специалисти следва да включва дисциплини в областта на информацията за лекарствените продукти, начините за нейното използване и умения за консултиране на пациенти относно лекарствата, които им се предписват и отпускат.

Според редактора на доклада Катри ХемеенАнтила, фармацевт и ръководител на звеното за научноизследователска и развойна дейност в Агенцията по лекарствата на Финландия, „експертността на фармацевтите следва да е в авангарда при разработването и прилагането на стратегии в областта на информацията за лекарствените продукти като част от националните политики за лекарствата и здравеопазването“. Докладът представя най-добри практики от САЩ, Великобритания и Финландия – страни с вече действащи подобни стратегии. Посочва се, че страни с ниски доходи също могат да развиват информацията за лекарствата като компонент от политиките за управление на лекарствените продукти.

Източник:

http://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/news-in-brief/global-pharmacist-body-wants-strategies-to-boost-safe-medicine-use/20202283.article

 


Сподели

Публикувана на 2017-03-13 17:11:31 | Прочетена: 44 пъти