Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Националната здравна каса на Англия актуализира указанията за предписване на лекарства и взаимодействието между първичната и специализираната медицинска грижа


      Работна група с председател Г-н Кийт Ридж, директор на сектора на фармацевти и аптеки, актуализира указанията на Националната здравна каса за оптимизация на предписването на лекарства от фармацевти в Англия. Специално се подчертава ключовата роля на фармацевтите в процеса. В указанията се залага много на приноса на фармацевтите, които могат да предписват лекарства, да спомагат за по-добро познаване на лекарствата от страна на общопрактикуващи лекари и пациенти. Документът е публикуван на 18 март тази година. В него се казва, че фармацевтите могат да оказват подкрепа на общопрактикуващи лекари, които не са запознати с употребата на определени лекарства, първоначално предписвани в болнични условия и да допринасят за по-силни връзки между първичната и специализираната медицинска помощ и за рационализиране на управлението и употребата на лекарства.

      Посочва се, че клиничните фармацевти са експерти в областта на оптималното използване на лекарства и наблюдението в доболничната помощ. Като такива могат да оказват ценна подкрепа на медицинските професионалисти, чрез предоставяне на информация за недобре познати лекарства и за политики в назначаването на лечение. Документът затвърждава ползите от електронните рецепти и определя правила за периодите, за които се отпускат лекарства, като целта е оптимално наблюдение и управление на пациенти след изписване от болница или при амбулаторно лечение. Накратко, указанията са да се отпуска количество лекарства, достатъчно за едноседмичен прием. Според Кийт Ридж, целта на документа не е намеса в съществуваща организация на предписването на лекарства, която се счита за работеща, а насърчаване на единни практики и подобрение на качеството на грижата за пациентите.

Източник: PJ


Сподели

Публикувана на 2018-04-10 12:10:24 | Прочетена: 57 пъти