Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Португалия: Социалните и икономическите ползи на португалските аптеки за здравеопазването


Аптеките имат ключов принос за системите за здравеопазване в целия свят. Направени са няколко проучвания за оценяване на услугите, предоставяни от аптеките, за здравните системи като цяло, като настоящото изследване в Португалия цели определяне на настоящите и бъдещите социални и икономически ползи от услугите на фармацевтите за здравеопазването.

Социалната и икономическата стойност на аптеките е изведена въз основа на сравнение между две алтернативи – „с услуги, предоставяни в аптеките“ и „без услуги, предоставяни в аптеките“.   

Резултатите сочат, че в момента ползата за обществото от дейността на аптеките е подобрение в качеството на живот в размер на 8,3%, като финансовото изражение съответно е 879,6 млн. евро, вкл. 342,1 млн. евро нереимбурсирани фармацевтични услуги и избегнати разходи за ресурси на здравеопазването от порядъка на 448,1 млн. евро. Потенциално в бъдеще качеството на живот може да се подобри с още 6.9%, с икономически ползи, възлизащи на 144,8 млн. евро (120,3 млн. евро нереимбурсирани услуги и и спестени разходи за здравеопазване от 24,5 млн. евро).

Показателите сочат, че аптеките носят сериозни ползи за подобряване качеството на живот, както и икономически ползи. Увеличаването на асортимента предоставяни услуги и по-тясното им интегриране в първичната и вторичната здравна грижа, заедно с други дейности, извършвани при взаимодействие между отделните сектори в системата, може да увеличи още повече социалната и икономическата стойност за обществото.

Източник: Félix et al. BMC Health Services Research (2017) 17:606

DOI 10.1186/s12913-017-2525-4


Сподели

Публикувана на 2017-09-12 13:01:40 | Прочетена: 37 пъти