Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Сливания: Комисията дава зелена светлина на придобиването на Farmexim и Help Net от Phoenix


Европейската комисия е одобрила, съгласно приложимото европейско законодателство, придобиването на румънските фирми „Фармексим“ СА и „Хелп Нет“ СА от австрийската „Фьоникс“ (Phoenix PIB Austria Beteiligungs GmbH). Farmexim развива дейност в търговията на едро с лекарствени продукти в Румъния. Help Net е верига аптеки пак там. Phoenixе търговец на едро и дребно с фармацевтични продукти и доставчик на услуги във фармацевтичната област. Развива дейност в Литва и Германия. Има много малък дял от продажбите в Румъния. Комисията е установила, че предложената сделка не би имала отрицателни последствия за конкуренцията, предвид умерения сумарен пазарен дял, който фирмите, участващи в транзакцията, ще придобият след реализирането й. Спрямо сделката е приложено опростено производство по разглеждане на сливания. За повече информация вж. преписка с № M.8922 в Регистъра на интернет страницата на ЕК, посветена на защита на конкуренцията.

Източник: PGEU Newsletter, 1st - 29th June 2018

 


Сподели

Публикувана на 2018-07-06 11:59:26 | Прочетена: 27 пъти