Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Съветът на ЕС официално приема Директивата относно теста за пропорционалност


На 21 юни Съветът прие директивата, задължаваща страните-членки да провеждат тест за пропорционалност преди въвеждането на правила и изисквания за регулираните професии. Директивата вече е налична на всички официални езици на ЕС. Целта на директивата е осигуряването на повече прозрачност на начина, по който страните.членки регулират определени професии, за да се гарантира, че мерките са пропорционални и не затрудняват излишно достъпа до съответните съсловия и не създават необоснована тежест за вътрешния пазар. Страните-членки трябва да извършват предварителна оценка при планирането на нови или изменени правила в уредбите на регулираните професии, за да се установи дали тези правила са обосновани с оглед обществения интерес, като например общественото здраве.

Предстои обнародването на директивата в Официалния вестник на ЕС.
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/21/transparent-and-predictable-working-conditions-council-reaches-general-approach/
Препратка към документа: (вж. третия документ от 15 юни 2018 г., PE 19 2018 INT).
www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=&DOS_INTERINST=2016%2F0404%28COD%29&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_ATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC

Източник: PGEU Newsletter, 1st - 29th June 2018


Сподели

Публикувана на 2018-07-09 08:40:23 | Прочетена: 15 пъти