Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


ФГЕС излезе със становище за приноса на аптеките към устойчивостта на здравните системи


ФГЕС излезе със становище за приноса на аптеките към устойчивостта на здравните системи

Брюксел, 23 ноември 2017

     

  Фармацевтичната група на Европейския съюз (ФГЕС/PGEU) приветства ново извършените дейности в рамките на цикъла „Състояние на здравеопазването“, като в подкрепа на инициативата излезе със становище „Приносът на аптеките за устойчиви здравни системи“. Документът подчертава жизненоважната роля, която аптеките вече изпълняват в страните от ЕС за гарантиране на достъп до висококачествено здравно обслужване, както и за намаляване броя на посещенията в спешна помощ или хоспитализациите, в случаи, в които това може да бъде избегнато. Мрежата от 160 000 аптеки в цяла Европа дава уникална възможност за още по-мащабно разширяване на достъпа до програми за превенция на заболявания, имунизации и здравен скрийнинг чрез предоставяне на все повече и повече здравни услуги за всички граждани. За да се насърчава динамичният, устойчив и постоянно развиващ се принос на аптеките за качествени и стабилни здравни системи в Европа на принципа на всеобщото включване, ФГЕС препоръчва следните дейности на национално ниво:

- Разгръщане на услугите в аптеките като неразделна част от първичната здравна помощ;

- По-добро интегриране на аптеките в системата на първичната помощ и припознаването на фармацевтите като доставчици на първични здравни грижи;

- Подобряване на достъпа до иновативни и/или специализирани лекарствени продукти / биологични и биоподобни лекарства/ чрез увеличаване на предлагането на такива продукти от аптеките;

- Насърчаване на налагането на генерични лекарствени продукти от страна на аптеките;

- Включване на аптеките при изготвянето на националните планове за действие срещу антимикробната резистентност, за подобряване на покритието с ваксини и за програми за минимизиране на риска, свързан с други лекарствени терапии.

 

Източник: http://www.pgeu.eu


Сподели

Публикувана на 2017-12-05 17:36:41 | Прочетена: 130 пъти