Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Фалшифицирани лекарства: Комисията призовава за строго прилагане на правилата


Наскоро излязъл доклад за прилагането на санкции за участие в производство и разпространение на фалшифицирани лекарствени продукти показва големи различия в наказателните механизми в ЕС. Максималният срок за лишаване от свобода за фалшифицирани лекарства е от една година (в Швеция, Финландия и Гърция) до 15 години (в Австрия, Словения и Словакия). Размерът на глобите е от 4 300 евро (в Литва) до 1 милион евро (в Испания). Във Великобритания няма определен максимален размер. Комисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витенис Андриукайтис посочва, че от една страна в държавите-членки са налице задоволителни мерки, но от друга страна механизмите за наказание на такива дейности са ефективни само ако се прилагат надлежно. „Фалшифицираните лекарства могат да доведат до смърт. Поради това призовавам страните в ЕС да правят всичко възможно за наказване на престъпниците, фалшифициращи лекарства. Използвам възможността да напомня, че благодарение на общия знак на ЕС, който помага за идентифициране на легалните онлайн аптеки, предлагащи истински и безопасни продукти, гражданите могат да избягват опасността от фалшиви лекарства. Нека потребителите търсят този знак, за да се уверят, че търговецът е легитимен, преди да направят своята покупка." Докладът е във връзка с изискванията в Директивата за фалшивите лекарства (Директива 2011/62/ЕС) всяка страна-членка да въведе пропорционални, ефективни и възпиращи санкции за участие в производство и разпространение на фалшифицирани лекарствени продукти. Също така държавите-членки и заинтересованите страни работят по общоевропейска система за установяване дали лекарствени продукти са фалшиви или не. Планира се системата да влезе в сила през февруари 2019 г. Това означава, че преди отпускането всички лекарства с рецепта ще бъдат проверявани.

Източник и допълнителна информация: тук


Сподели

Публикувана на 2018-02-14 11:02:40 | Прочетена: 82 пъти