Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Фармацевтите са вашите експерти по лекарствата


       Хага, 4 април 2018 г. – „Фармацевтите са вашите експерти по лекарствата“ – това е надсловът на тазгодишния Световен ден на фармацевта, който се отбелязва на 25 септември, гласи съобщение на Международната федерация на фармацевтите (МФФ).
     „Тази година вниманието ни е върху значителната експертиза, която притежават фармацевтите и която те използват всеки ден, за да помагат за по-добро здраве на пациентите. Тази експертност се изявява чрез наука и изследвания, информиране и образоване на новото поколение и превръщане на нуждите на пациентите в конкретни услуги,“ посочи президентът на МФФ г-жа Кармен Пеня, доктор по фармация.

    „Темата на Световния ден на фармацевта утвърждава ролята на фармацевтите като надежден източник на знания и съвети, не само за пациентите, но и за медицинските специалисти. На всеки пациент, прекрачващ прага на аптеката, фармацевтът гарантира отпускането на правилното лекарство, в правилната дозировка и най-подходящата лекарствена форма. Работим с останалите медицински специалисти, за да може всеки пациент да получи оптималното лечение. Също така, предвид факта, че сме медицинска професия с най-лесен и пряк достъп на хората, навсякъде по света, ние използваме знанията си, за да опазваме здравето и да предотвратяваме появата на болести," добави д-р Пеня.


        Организациите, членуващи във МФФ, както и много други сдружения по света, използват Световния ден на фармацевта, за да откроят ценната и важна роля на фармацевтичната професия за цялото общество и да отдадат дължимото на фармацията. 

        Официалната емблема, както и Twibbon са свободно достъпни на шестте официални езика на ООН (арабски, китайски, английски, руски и испански) на интернет адрес www.fip.org/worldpharmacistsday. Тази година МФФ пуска на разположение за споделяне преди Международния ден на фармацевта и четири анимации, посветени на ролята на фармацевтите.

____________________________________________________________________

За Световния ден на фармацевта

       Световният ден на фармацевта е приет от Съвета на МФФ на Световния конгрес в Истанбул, Турция през 2009 г. Датата 25 септември е избрана, защото съвпада със създаването на МФФ през 1912 г. Целта на Световния ден на фармацевта е да се насърчават инициативи за утвърждаване на ролята на фармацевтите в подобряването на здравеопазването във всяко кътче на света. За повече информация: http://bit.ly/2y532fW.

____________________________________________________________________

За МФФ

       МФФ е световна федерация на национални асоциации на фармацевти и учени в областта на фармацията. МФФ има установени официални отношения със Световната здравна организация. Чрез своите 140 членуващи организации, МФФ представлява над четири милиона практикуващи фармацевти и учени във фармацията по света. www.fip.org


Сподели

Публикувана на 2018-04-10 15:27:09 | Прочетена: 139 пъти