Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Чехия: Фармацевтите настояват Здравното министерство да увеличи техните приходи


По решение на конгреса на своята камара, чешките фармацевти призоваха новосформирания парламент и Министерството на здравеопазването да осигури по-високи приходи за аптеките и да наложи строги регламенти за създаването на вериги от аптеки. Председателят на камарата Лубомир Чубода заяви, че Чехия е сред последните страни в ЕС, в които приходите на аптеките зависят от това колко скъпи лекарства продава на пациентите. Председателят счита, че заплащането на аптеките следва да е въз основа на тяхната работа, не на цените на лекарствените продукти.

Камарата държи частта от цената на лекарството, непокрита от задължителното здравно осигуряване и подлежаща на плащане от самите пациенти на място в аптеката, да се определи твърдо и да е единна за всички аптеки в страната. Според Чубода това няма да доведе до намаляване на постъпленията от пациентите, а напротив, защото правителството би могло да провежда търгове за цените на лекарствата.

Решението касае и уреждането на съществуването на вериги от аптеки в страната. Националната аптечна система (мрежа) следва да е регламентирана така, че да не се откриват аптеки в места, в които няма нужда от такива и да се предотвраява закриването на аптеки там, където те са необходими.

Някои аптеки в провинцията буквално се борят за оцеляване. Здравноосигурителните дружества биха могли да подкрепят малки аптеки в отдалечени или слабонаселени места, като им плащат по-големи суми за първите 500 рецепти в месеца.
Фармацевите планират да създадат работна група за електронни рецепти, които да са задължителни в страната от следващата година.

Камарата също така настоява за единно работно време на национални празници и има намерение да изготви предложение, според което аптеки да могат да са собственост на фармацевти единствено в страната. Този модел е прилаган в Австрия, Франция, Германия, Унгария и други държави от ЕС. Една от целите на предложението е собствениците на аптеки да не могат да упражняват натиск върху фармацевтите.

Камарата на чешките фармацевти е създадена през 1991 г., а членовете й са над 8 800. Членството в организацията е задължително за всички фармацевти, работещи в чешки аптеки.


Източник: http://praguemonitor.com/2017/11/06/pharmacists-want-health-ministry-rise-their-incomes


Сподели

Публикувана на 2017-11-30 10:05:36 | Прочетена: 87 пъти