Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Швейцария: Състояние на фармацевтичния пазар и сектор


      Годишното издание "Health Care Switzerland" на Швейцарската асоциацията на фармацевтичните компании предоставя интересни факти за състоянието на пазара и сектора в страната. Така например Швейцария е втора след Япония за 2015 г. по най-голяма очаквана средна продължителност на живота – 83 години. Швейцарците остават в добро здраве по-дълго, но незаразни болести като високо кръвно налягане, диабет, остеоартрит и рак са все по-често срещани. В момента всеки четвърти швейцарец е с хипертония.

      Най-големият дял разходи за здравеопазване в Швейцария за 2015 г. (малко под 27%) е за амбулаторно лечение, следвани от болничните грижи и дългосрочните грижи. 12,7% от всички разходи са за лекарства. От 2010 г. насам това ниво е стабилно или отбелязва лек спад. В рамките на задължителното здравно осигуряване в страната разходите за лекарства са 20,5% за същата година. 11,5 процентни пункта са по линия на таксите в аптеките.

      С въвеждането на новия Закон за здравното осигуряване през 1996 г. индексът на цените за лекарствени продукти, обхващащ близо 200 артикула в десетте групи най-много продавани лекарства, стабилно и значително намалява. Interpharma отдава тенденцията основно на сравнението със средната цена в европейски страни със сходни икономически показатели (напр. Австрия, Белгия, Дания, Германия, Великобритания и др.). В Швейцария постепенно цените на лекарствата се коригират за сближаване с тези в посочените държави. Лекарства, които се появяват на пазара за първи път, не следва да са по-скъпи в Швейцария отколкото в другите европейски страни, с които се прави сравнението.

      Пазарът през 2016 г. расте заради иновативните лекарствени продукти. През 2016 г. общо 7 700 продукта са получили разрешение за употреба в хуманната медицина, като две трети са от категория А и B (само с рецепта). Ръстът спрямо предходната година е 4,6% (близо 5,6 млрд. швейцарски франка). Това увеличение е малко по-слабо в сравнение с предишната година. Ръстът е основно заради появата на нови иновативни лекарства, особено против рак, но и за автоимунни заболявания като множествена склероза. Броят на продадени опаковки е нараснал с 0,3%. Делът на аптеките от общия пазар е малко над 50% (в стойностно изражение) и 65% от обема. Другите канали на продажби са чрез лекари, директно отпускащи лекарства, болници и дрогеристи.

      Делът на лекарства без рецепта от общите продажбипрез 2016 г. е нараснал до близо 83,8% (или почти 4,7 млрд. швейцарски франка). Ръстът спрямо предходната година е 4,6%. Делът на аптеките е 49,8% от стойността и 58,3% от общия обем.

      През 2016 г. броят на лекари, които разполагат с аптечен пункт за пряко отпускане на лекарства на свои пациенти, е над 5 800, или около една трета от всички лекари. За отделните кантони съотношенията са различни. В някои кантони само по изключение се допуска такава практика. В кантоните, в които делът на лекарите, отпускащи лекарства, е голям, съответно гъстотата на аптеките е относително много по-ниска.

      Като цяло за страната на всеки 10 х. жители се падат 6,9 лекари, отпускащи лекарства и 2,1 аптеки (при 5 за България)*.

* добавено от редактора

Източник: DAZ


Сподели

Публикувана на 2018-03-07 10:34:38 | Прочетена: 58 пъти