Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Най-големи са разходите за здравеопазване в Швеция и Франция


Страните с най-високи разходи за здравеопазване като дял от БВП през 2014 г. за ЕС са Швеция, Франция, Германия и Нидерландия (всички те с показатели около 11% от БВП). В преобладаващото мнозинство страни от ЕС повече от половината разходи за здравеопазване са за грижи за лечение и рехабилитация, като водещи са Португалия и Кипър (съответно 66% и 65%), а на последно място е Чешката република (47%). На втора позиция като процентен дял са разходите за лекарствени продукти и други стоки за здравето (с най-високи показатели в България, 43%, и Румъния, 37%). Разходите за дългосрочни здравни грижи възлизат на повече от четвърт от общите разходи в Нидерландия и Швеция.

Източник:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170215-2


Сподели

Публикувана на 2017-03-13 11:36:30 | Прочетена: 38 пъти