Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Признанието на ролята на фармацевтите в самостоятелната грижа расте, сочи доклад на МФФ (FIP)


Растящата роля на фармацевтите в самостоятелната грижа е предмет на нов доклад на Международната федерация на фармацевтите (МФФ), публикуван на 25 март 2017 г. Докладът „Аптеката - врата към здравната грижа: в помощ на хората за по-добро здраве“ разглежда състоянието в момента на интереса на потребителите към здравната грижа и представя данни за фармацевтични услуги, свързани със самостоятелната грижа и стойността, която фармацевтите добавят към здравните системи. Представени са водещите фактори в самостоятелната грижа и „дълбоките“ промени в начина, по който работят здравните системи. 

Вече в продължение на много години аптеките предоставят здравни грижи, посредством съвети, опускане на лекарства или насочване на пациент към други здравни специалисти, когато е необходимо. Докладът обаче визира официалното въвеждане на схеми и регламенти, според които аптеките да получават реимбурсация за тези услуги, като самостоятелната грижа, предоставяна от фармацевти, се счита за интегрална част от здравната система.

Сега на аптеките се гледа като на официална входна точка в системата на здравеопазването. В доклада се разглеждат механизми, действащи в Шотландия и Швейцария, като важни примери за припознаването и официалното включване на приноса на фармацевтите в системата. „Взаимодействие на принципа на сътрудничество между пациенти и фармацевти, с или без предоставянето на терапевтичен продукт, носи несъмнени ползи за здравната система като цяло. По-голям брой правителства следва да отчитат и насърчават мястото и важността на самостоятелната грижа и да отдадат дължимото на ролята на фармацевтите в осигуряването на подобрени резултати за здравето на пациентите, като ги подкрепят в самостоятелната грижа“, каза г-н Уорън Лийк, съавтор на доклада.

Според авторите „поддържането на здравни системи с устойчиво качество налага оптимално използване на здравните компетентности, както от страна на отделните граждани, така и от страна на властите. В този смисъл фармацевтите ще имат все по-съществено място за подпомагане и осигуряване на ефективна самостоятелна грижа”. В същото време обаче в доклада се подчертават редица ползи от самостоятелната грижа, които надхвърлят икономическите измерения, вкл. доверие и удобство.

В допълнение, новият доклад обръща внимание върху начините за оптимизиране на приноса на фармацевтите, в това число чрез въвеждане на тестове на място в аптеките. „Необходимо е разработването на стандартни оперативни процедури за управление на качеството за различните ситуации, свързани със самостоятелната грижа,” посочи г-н Мийк.

Докладът „Аптеката - врата към здравната грижа: в помощ на хората за по-добро здраве“ ще е референтен документ за работата на МФФ при актуализирането на Декларацията на Федерацията с принципите на професионалната роля на фармацевтите в самостоятелната грижа от 1996 г.

Източник:

https://fip.org/www/index.php?page=news_publications&news=newsitem&newsitem=243

 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2017-05-11 09:54:55 | Прочетена: 38 пъти