Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


МФФ призовава ръководителите във фармацевтичната професия да трансформират работната сила, като излъчи 67 становища относно образованието по фармация


На 03 май 2017 г. Международната федерация на фармацевтите (FIP) излъчи пакет от становища в подкрепа на учебните заведения, предоставящи образование по фармация и фармацевтични науки, както и на доставчиците на продължаващо образование. Застъпени са концепции като самооценяване, наблюдение, определяне на слабости и стратегическо планиране за подобряване образованието по специалностите. Становищата са представени в пълен доклад на Световната конференция на МФФ по образование по фармация и фармацевтични науки, проведена през ноември 2016 г. в Нанджинг, Китай.


„Позициите от Нанджинг“ се публикуват след обстойни международни консултации и три фази на валидация и са организирани в осем клъстера, обхващащи въпроси като микс на професионалните умения, набиране на студенти и ресурси и академичен състав. 

С публикуването на доклада от конференцията МФФ отправя глобален апел към ръководителите във фармацевтичната професия по света за стартиране на национален диалог с ключови заинтересовани страни, в това число правителства, за да се анализира настоящият профил на работната сила, заета във фармацията и в сектора на фармацевтичните науки, съгласно изводите на световната конференция. Обхванати са 13 цели за развитието на фармацевтичната работна сила, определящи направленията за действие. 

„Продължаващото развитие на фармацевтичните услуги и науки следва да разчита на добре образована, компетентна, достатъчна и надлежно разпределена фармацевтична работна сила, за посрещане на здравните нужди на пациентите, както и на системите за здравеопазване по света. С помощта на тези новоразработени инструменти на МФФ и насоките от Конференцията в Нанджинг, ръководителите в областта на фармацевтичната практика, фармацевтичните науки и образование са в позиция да благоприятстват и да са застъпници за осъществяването на Глобалната визия на МФФ за образованието и работната сила в своите страни и здравни системи,“ каза проф. Уилям Чармън, председател на сектор „Образование“, МФФ.  

Докладът от конференцията на тема „Трансформиране на образованието по фармация и фармацевтични науки в контекста на развитието на работната сила“, съдържа глава, посветена на осъществяването на целите, изведени на Конференцията в Нанджинг и пълен списък от ресурси, разработени от МФФ за подпомагане на дейностите и адаптирани към местните нужди.


МФФ създава ръководна група за изготвяне на механизми за определяне на приоритетни области за действие и показатели за наблюдение на напредъка, с двугодишен и петгодишен план. „Отчитаме нуждата от ресурси за развиване на устойчива работна сила и съответно важността на икономическите показатели и количественото изражение на възвръщаемостта на инвестициите. МФФ очаква с нетърпение да работи със заинтересованите страни в отделните държави, в хода на приемането и реализирането на изводите от конференцията, за разгръщане на силата и потенциала на сектора,” заяви проф. Чармън.


МФФ организира редица уебинари, за да ориентира своите членове по отношение на ресурсите за развитието на стратегии за работната сила чрез образование по места. Първият е планиран за 3 май, 15:00 ч. централноевропейско време. Предвижда се и разпространение на изводите от световната конференция от МФФ на две съпътстващи събития в рамките на 70-тата Световна здравна асамблея в Женева, Швейцария по-късно този месец.

Източник:

https://fip.org/www/index.php?page=news_publications&news=newsitem&newsitem=244

 


Сподели

Публикувана на 2017-05-11 10:00:44 | Прочетена: 99 пъти