Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


ЕС: Доброволно сътрудничество между здравните системи


Доброволното сътрудничество, предприето от страни-членки на ЕС, има много измерения и различен обхват на дейностите – обмен на информация, оценка на здравни технологии, ценообразуване и реимбурсиране и съвместно възлагане на поръчки. Като цяло чрез разширено сътрудничество и съвместно договаряне с фармацевтичната индустрия на цените на лекарствените продукти, властите целят подобрен достъп до висококачествено лечение на поносима цена за пациентите. Пускането на пазара на лекарствения продукт Совалди през 2014 г. изигра ролята на катализатор за активиране на дебата в ЕС относно достъпа до иновативни лекарства, за които се счита, че са с висока цена. През 2014 г. по време на италианското председателство на Съвета на ЕС бяха приети Изводи на Съвета за иновациите в полза на пациентите. Това беше покана към страните-членки да изследват възможностите за сътрудничество за обмен на информация между компетентните органи. Темата беше още по-силно застъпена по време на холандския мандат през 2016 г. и на мандата на Малта през 2017 г. Българското председателство през тази година не прави изключение. Фармацевтичната политика е изведена сред приоритетните области. Целта е насърчаване на ценова поносимост и качество на лечението в контекста на съответните бюджетни нужди на страните-членки.

За фармацевтичните компании предизвикателствата са свързани със същинската реализация на сътрудничеството, както и с липсата на прозрачност. Страните-членки имат решимост за обща работа, като в същото време са установили, че съвместното договаряне на цени на иновативни лекарствени продукти е трудно и вниманието в момента е върху зрели продукти от типа на биоподобни и генерични лекарства.

Сред водещите принципи на съвместната работа следва да са стремежът за улеснение на достъпа до лечение за пациентите, избягването на допълнителна тежест за фирмите, осигуряване на надлежна поверителност и участие на добра воля. Залог за успех на процеса е активното участие на бизнеса, включително чрез пилотни проекти.

Източник:http://www2.hanovercomms.com/webmail/287102/114399040/50bba0ba1f79e4cbd41bbafc68f4dc3df70b8319a6e11c90ef575d8e6c46ed2c


Сподели

Публикувана на 2018-02-07 11:42:30 | Прочетена: 91 пъти