Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Лекарствени продукти: ЕК прецизира правилата за интелектуалната собственост


На 28 май Европейската комисия предложи целенасочени изменения в правилата, уреждащи правата върху интелектуалната собственост, за да се помогне на европейските фармацевтични компании да използват пълноценно разширяващите се глобални пазари за повече работни места, растеж и инвестиции в ЕС. В ЕС има силна регламентация на правата върху интелектуалната собственост, която защитава интелектуалния актив на Европа и поддържа световното ниво на капацитета за иновации на европейската фармацевтична индустрия. За още по-голямо укрепване на системата и за премахване на сериозна правна пречка пред конкурентоспособността на производителите от ЕС на световния пазар, Комисията предлага целенасочено изменение, представляващо изключение за производство на лекарствени продукти за износ (export manufacturing waiver) от изискването за Сертификати за допълнителна защита (Supplementary Protection Certificates (SPCs)). Елжбета Биенковска, комисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия, посочва: „Днешното предложение ще допринесе за растежа и висококвалифицираната заетост в ЕС. Може да се генерират допълнителни нетни приходи от продажби в размер на 1 млрд. евро на година и да се открият нови 25 хиляди работни места за период от десет години. Ползите ще са в частност за малките и средните предприятия. В средносрочен план по-силната конкуренция ще подобри достъпа на пациенти до повече лекарства и ще намали тежестта за публичните бюджети“. Сертификатите за допълнителна защита разширяват закрилата за пациентите по отношение на лекарства, за които се изискват продължителни клинични и други изпитвания, преди получаването на разрешение за употреба. Благодарение на изключението бъдещи фирми, базирани в ЕС ще имат право да произвеждат генерична или биоподобна версия на лекарство, защитено с този механизъм, за срока на сертификата, в случай че става дума единствено за износ към страни извън ЕС,  в които подобна защита вече е изтекла или никога не е била в сила. С новото изключение защитата на правата върху интелектуалната собственост в Европа остава все така най-силната в света, като продуктите, защитени с този сертификат, ще запазят пълна пазарна ексклузивност в ЕС. Предложението е придружено с редица защитни механизми за прозрачност и предотвратяване на навлизане на пазара на страни-членки на продукти, нарушаващи права върху интелектуалната собственост.

Източник: PGEU Newsletter, 16th - 31st May 2018

 


Сподели

Публикувана на 2018-06-11 09:30:10 | Прочетена: 56 пъти