Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Португалия: Ново проучване на мнението на обществеността за услугите, предоставяни в аптеките


Оповестено беше ново проучване за нагласите и отношението на обществеността по отношение на услугите в аптеките в Португалия. Изводите са, че повечето жители на страната дават положителна оценка на своята аптека, с високи нива на удовлетвореност от услугите, предоставяни там.

Повече информация тук.

Източник: PGEU Weekly Newsletter, 18th March - 22nd March 2019


Сподели

Публикувана на 2019-04-17 11:53:58 | Прочетена: 145 пъти