Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Процедури за нарушение: Европейската комисия с мотивирано становище към Германия относно правилата за фиксирани цени за лекарствата по лекарско предписание


На 7 март ЕК реши да изпрати мотивирано становище до Германия във връзка с правилата на страната за фиксирани цени за лекарства, отпускани по лекарско предписание.

Системата с фиксирани цени съгласно германското законодателство (Закона за лекарствените продукти) намалява възможността аптеките да предлагат намаления и следователно ограничава търговията между страните-членки на ЕС. На това основание ЕК счита, че подобни национални регламенти нарушават принципа за свободно движение на стоки (чл. 34-36 от Договора за функционирането на ЕС).

Германия сега разполага с два месеца, за да предприеме корективни мерки. В противен случай Комисията има право да се обърне към Съда на Европейския съюз.

Повече информация тук.

Източник: PGEU Weekly Newsletter, 25th February - 8th March 2019

 


Сподели

Публикувана на 2019-04-02 11:03:48 | Прочетена: 183 пъти