Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Благоевград


Уважаеми магистър-фармацевти,
членове на Регионална фармацевтична колегия - Благоевград,
 
Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г., Управителният съвет на РФК-Благоевград обявява свикването на Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Благоевград, по реда на провеждане на общо събрание на РФК според Устава на РФК-Благоервград, при следния дневен ред:
 
1. Провеждане на избор на делегати за Общо събрание на РФК-Благоевград според чл.21, ал.1 от ЗСОМФ.
 
Събранието ще се проведе на 29.09.2019г. (неделя) от 10:30ч. в гр. Благоевград, зала 5 на Община Благоевград.
При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.
 
Обявата е публикувана на страницата на БФС на 29.08.2019г.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2019-09-12 11:53:45 | Прочетена: 378 пъти