XI Регионална среща по неврология и спешна медицина

Място на провеждане: гр. Търговище, хотел Рай
Дата: 2018-02-24
Начален час: 09:00
Край: 2018-02-25 12:00
Категория: Обучения


Вашето име:


E-mail адрес на получателя:Конференцията е акредитирана от Комисия по качество на БФС като част от продъжлаващо обучение за магистър-фармацевти с 15 (петнадесет) КТ. Допълнителна информация можете да получите тук.

Научна програма:

1. БТЕ – нашият опит в диагностиката на заболяването. Д-р П. Стефановски, продължителност 20 минути
2. Световъртеж и възможности за лечение. Проф. Ара Капрелян, продължителност 20 минути
3. Болест на Фабри – диагностично предизвикателство. Проф. Ара Капрелян, продължителност 20 минути
4. Болест на Фабри – Клиничен случай. Проф. Ив. Стайков, д-р М. Чолакова, продължителност 40 минути
5. Подход в лечечението на Паркинсонова болест. Академик проф. Ив. Миланов, продължителност 20 минути
6. Диагностика и лечение на световъртеж. Доц. Т. Широв, продължителност 20 минути
7. Когнитивни нарушения. Чл. кор. на БАН проф. Л. Трайков, продължителност 20 минути
8. Цялостен подход към леки когнитивни нарушения и поддържане на мозъчните функции. Чл. кор. на БАН проф. Л. Трайков, продължителност 20 минути
9. Актуално лечение при МСБ. Проф. Д. Масларов, продължителност 20 минути
10. Билките в неврологичната практиката. Д-р Валентин Добрев, продължителност 20 минути

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.