Отчетно-изборно събрание на РФК-Варна

Място на провеждане: гр. Варна, Юношески салон, бул. Христо Ботев №1
Дата: 2019-10-12
Начален час: 12:00
Край: 2019-10-12 15:00
Категория: Събрания на РФК


Вашето име:


E-mail адрес на получателя:Дневен ред:

т. 1.Отчетен доклад за дейността на РФК Варна.

Докладва: маг.фарм.Р.Пехливанова

т. 2. Годишни отчети на председателите на Комисията по етика и качество и Контролна комисия.

Докладват: Председателите на комисиите

т. 3. Освобождаване от отговорност на УС на РФК-Варна.

т. 4. Избор на председател и членове на Управителния съвет на РФК-Варна.

т. 5. Избор на Председател и членовена контролната комисия на РФК-Варна.

т. 6. Избор на Председател и членове на комисията по етика и качество на РФК– Варна.

т. 7. Избор на делегати за предстоящия конгрес на БФС.

т. 8. Приемане на промени в Устава на РФК-Варна, във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.

Докладва: маг.фарм.Р.Пехливанова

т. 9. Разни.


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.

Място на провеждане - гр. Варна, Юношески салон, бул. Христо Ботев №1