Отчетно-изборно събрание на РФК-Търговище

Място на провеждане: гр. Търговище, хотел Идол
Дата: 2019-10-12
Начален час: 15:30
Край: 2019-10-12 18:30
Категория: Събрания на РФК


Вашето име:


E-mail адрес на получателя:ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на РФК Търговище

2. Отчет на председателя на Комисията по етика и качество.

3. Отчет на председателя на Контролната комисия.

4. Избор на председател и членове на УС на РФК Търговище

5. Избор на председател и членове на комисията по етика и качество

6. Избор на председател и членове на контролната комисия

7. Избор на делегати за шестия конгрес на Български Фармацевтичен съюз

8. Приемане на промени в Устава на РФК Търговище, във връзка с промени в ЗСОМФ, обнародван в ДВ бр. 64 от 13.08.2019 г.


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.

Място на провеждане - гр. Търговище, хотел Идол