Този документ съдържа условията за достъпа до секции „Обяви“ и „Е-борса фармацевт“ от сайта на Българския фармацевтичен съюз (БФС): www.bphu.bg и тяхното използване. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте този сайт! Използването на www.bphu.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. БФС си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани на адрес: http://bphu.bg/policy-job.html


Вие се съгласявате, че ще използвате
www.bphu.bg, по-нататък BPhU.BG, в съответствие с всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация е злоупотреба и е абсолютно забранено.

Условия за Ползване от Търсещи Работа

Условия за Ползване от Предлагащи работа

 1.1. За да имате достъп до секция „Е-борса фармацевт“, Вие трябва да сте регистриран потребител на
BPhU.BG и редовен член на БФС. Вие разбирате и приемате, че ще използвате BPhU.BG по начин, съобразен с всички нормативни изисквания, Устава на БФС и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта.

1.2. За предоставяне на услугата, комуникация между Вас и
BPhU.BG се осъществява посредством имейли. Тази комуникация включва, но не само, потвърждения при кандидатстване, информация за нови функции и услуги от BPhU.BG, информация за новини и ново съдържание.

1.3. Всякаква злоупотреба с лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Политика на  BPhU.BG за защита на личните данни.

1.4. Като регистриран потребител на
BPhU.BG, Вие може да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

1.6. Съдържанието в
BPhU.BG, с изключение на Вашата персонална информация, e собственост на БФС. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

1.7. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми в секция „Обяви“, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно за целите за кандидатстване по обявени позиции. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

1.8. Вие се съгласявате, че БФС не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидати за работа. Въпреки усилията на БФС да гарантира достоверността на данните и работодателите, не във всички случаи това е възможно и съществуват рискове. Публикуваната информация не трябва да противоречи на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта, на действащото законодателство и на морала.

1.9.
BPhU.BG не предоставя достъп на трети страни до закритата и персоналната информация в сайта.

1.10. БФС си запазва правото да добавя нови услуги в
BPhU.BG, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение и/или съгласие.

1.11. БФС може да ограничи достъпа или да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:

1.11.1. при загуба на членствени права в БФС.

1.11.2. при неспазване на настоящите условия и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;

1.11.3. По ваше желание отправено в писмена форма;

1.11.4. По технически причини;

1.12. БФС не може да гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

1.13. БФС не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди вследствие употребата на сайта.

1.14. БФС не носи отговорност за неправомерни действия на трети лица, които чрез специални средства или програми публикуват данни на интернет страницата на БФС или получат достъп до данни от закритата част на интернет страницата на БФС.


 

  1. Условия за Ползване от „Предлагащи Работа“2.1. Предоставянето на услугата изисква заявка съдържаща информация, която да ви идентифицира като юридическо лице – работодател. Ние използваме тази информация само за предоставяните
от нас услуги.


2.2. Вие декларирате, че данните предоставени от вас са верни, изчерпателни и достатъчни за предназначението.

2.3. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено лице.

2.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да уведомите БФС и да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

2.5. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и БФС посредством имейл. Тази комуникация може да включва, но не само, кандидатури, информация за нови функции и услуги от
BPhU.BG, информация за новини и ново съдържание.

2
.6. Публикуване на Информация

2.
6.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас обяви са за реални и актуални позиции.

2.
6.2. Вие се съгласявате, че ще използвате BPhU,BG в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Вашата обява не може да съдържа: а) препратки към Вашия сайт с цел да го рекламира; б) материали, които нарушават и/или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права; с) материали с дискриминационен, сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

2.6.3. Вие се съгласявате, че при публикуваните от Вас обяви в
BPhU,BG от кандидатите не се изисква, под никаква форма, закупуването на обучения или други услуги.

2.6.4. БФС запазва правото си да отстрани или поиска редактирането на обяви, които по своя преценка счита за неприемливи.

2.7. БФС запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи: а) установи нелоялно поведение от страна на юридическо лице; б) или ако юридическото лице извършва сходни на настоящия сайт дейности; в) когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

2.8. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, БФС запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

2.7. БФС се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в т. 2.8. или когато за това има изрично съгласие.

2.8. БФС запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), не позволяваща идентификация.

2.9. Употреба на Съдържанието

2.9.1. Съдържанието в
BPhU.BG e собственост на БФС. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

2.9.2. Публикуваните контакти, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

2.10. БФС си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

2.11. Безплатни услуги се предоставят единствено на редовни членове на БФС, в това число и в качеството им на „Предлагащи работа“ като еднолични търговски дружества, чийто капитал е собственост на член на БФС или на еднолични търговци – членове на БФС.

2.12. Вие се съгласявате, че БФС не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидати. БФС прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществуват възможни рискове. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате рисковете. БФС не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

2.13. БФС не може да гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

2.14. БФС не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди вследствие употребата на сайта.

 

2.15. БФС не носи отговорност за неправомерни действия на трети лица, които чрез специални средства или програми публикуват данни на интернет страницата на БФС или получат достъп до данни от закритата част на интернет страницата на БФС.