Честит 24ти май!

24 май – за духа на буквите   Скъпи колеги и приятели, Днес е денят на словото българско. Празник на буквите, празник на духа. Най-българският светъл празник, който носи смисъла на българщината, на достойнството на нашия род. Ден  на единението чрез словото, което ни завещаха Солунските братя Кирил и Методий, днес покровители на цяла Европа. Ден, в който тържествува духът, защото словото вълнува сърцата и буди ума. Честван за първи път като национален Ден на просветата през  далечната 1851 година, днес 24 май продължава да е най-българският празник. С поглед назад във вековете отдаваме дължимата почит към създателите на нашата азбука братята Кирил и Методий и отправяме традиционно взор към светлите бъднини, там, където „знаньето живей“. Да празнуваме книжовността, да пребъде словото, най-мощното оръжие и най-сигурният щит! Честит 24 май. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.  

Виж повече

Медицинския експертен съвет: Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)

В приложения архивиран файл са актуализираните от Медицинския експертен съвет Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2). Документът е предназначен за лекари, фармацевти и дентални лекари и не бива да се споделя на публични сайтове, тъй като съдържанието съдържа чувствителна информация предназначена само за правоспособни медици. NB!: За да достигнете до нужното Ви съдържание, свалете архивирания файл, разархивирайте го в една директория и стартирате файла @Start_v2.0.pdf. В него има автоматични препратки (линкове) към останалите файлове.

Виж повече

Коронавирус: Комисията призовава държавите членки да оптимизират снабдяването с лекарства и наличността им

Днес, 08.04.2020 г. Комисията призовава държавите членки да гарантират, че по време на разпространението на COVID-19 европейците имат достъп до основните лекарства. Пандемията открои значителните предизвикателства пред снабдяването с изключително важни и необходими лекарства, както и въздействието, което такова разпространение може да има върху веригата на доставка на лекарствени продукти в ЕС. В своите насоки Комисията поставя акцента върху рационалното снабдяване, разпределяне и употреба на жизненоважни лекарства за лечение на пациентите с коронавирус, както и на лекарства, за които може да има риск от недостиг поради пандемията. Предложените мерки следва да позволят по-координиран подход в целия ЕС, като се запазва целостта на единния пазар и същевременно се опазва общественото здраве. Насоките на Комисията за оптимално и рационално използване на лекарствата наблягат на необходимостта националните органи да действат по следния начин: Проявяване на солидарност — да се отменят забраните и ограниченията за износ и се предотвратява националното презапасяване, като по този начин се осигури основните лекарства да са на разположение в болниците и аптеките. Националните органи следва също така да се борят срещу дезинформацията, която би могла да доведе до излишно презапасяване вследствие на паническо пазаруване. Осигуряване на снабдяването — да се увеличи и реорганизира производството чрез мониторинг на запасите и производствения капацитет, съгласуване на съвместните усилия на сектора и осъществяване на инициативи за подкрепа на търсенето и на обществени поръчки с цел насърчаване на предлагането. Ако държавите членки трябва да подкрепят промишлеността да увеличи производствения си капацитет, например с данъчни стимули и държавна помощ, Комисията е готова да предостави насоки и правна сигурност. Насърчаване на оптималната употреба на лекарствата в болниците — по-специално да се адаптират съществуващите протоколи в болниците или да се изготвят нови валидирани протоколи, за да се предотврати прекомерната употреба на лекарствени продукти, както и да се предостави възможност за удължаване на срока на годност на лекарствата. Оптимизиране на продажбите в извънболничните аптеки, за да се предотврати презапасяването — да се въведат ограничения за продажбите на лекарства, за които има риск от недостиг, и да се разгледа временното ограничаване на онлайн продажбите на основни лекарства. С подкрепата на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) от няколко седмици Комисията събира данни за настоящите предизвикателства с цел наблюдение и оценка на ситуацията и идентифициране на лекарствата, за които има риск от недостиг. Това включва наблюдението на съвкупното търсене от страна на държавите членки, както и на последиците от забраните за износ, наложени от трети държави. Рискът от недостиг се дължи главно на увеличеното търсене на лекарства за лечение на пациенти с коронавирус в болниците. Презапасяването на гражданите, увеличеното търсене на експериментални лекарствени продукти за лечението на COVID-19, въвеждането на протекционистки мерки от държавите — членки на ЕС, и трети държави (например забрани за износ и национално презапасяване), както и транспортните бариери между държавите също играят роля. **Обръщение на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен относно Насоките на Комисията за оптимално и рационално използване на лекарствата – към видеото Източник: Европейска комисия - Съобщение за медиите

Виж повече

Български фармацевтични дни 2020 г.

След емблематичната 2019 г., когато град Пловдив бе Европейска столица на културата сега е ред и на най-значимия фармацевтичен форум в България – Български фармацевтични дни 2020 г. Най-значимото събитие в календара на Българския фармацевтичен съюз под надслов „Български фармацевтични дни 2020: Промяната днес - мост към бъдещето“, ще се проведе от 13 до 15 ноември в Международен панаир - Пловдив.   Бъдете част от най-значимия ежегоден форум, организиран от Българския фармацевтичен съюз     За регистрация и повече информация  ТУК.      

Виж повече

Изявление на председателя на Българския фармацевтичен съюз, проф. Асена Стоименова, дф, за оттегленото предложение за генерична замяна

Вчера, 25.03.2020 г., в условията на извънредното положение поради пандемията COVID-19, на сайта на Министерството на здравеопазването бе публикувано за кратко предложение за промяна в Наредба № 4 от 2009 г. заусловията и редазапредписване и отпускане на лекарствени продукти. Предложената промяна щеше да даде възможност само в условията на извънредната ситуация и само при съгласие на пациентите, българските фармацевти да правят така нареченото "генерично заместване”. При генеричната замяна фармацевтите заменят един предписан продукт с друг лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование (лекарствено вещество), същите, като предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Това на практика е спазване на предписаното лечение и не се подменя волята на лекаря. Генеричното заместване е обичайна практика в другите държави, то води до спестяване на значителни публични ресурси, а в условията на пандемията щеще да помогне да се ограничат максимално контактите на пациентите с повторни посещения при медицински специалисти или аптека, в търсене на предписания лекарствен продукт, каквито са и указанията на Националния оперативен щаб. След разпространението на информацията за предлаганата промяна, някои заинтересовани страни реагираха крайно негативно, включително чрез дезинформация и предложението бе свалено от сайта на министерството на здравеопазването. Приветстваме опита на Министерството да облекчи значително обслужването на пациенти в условия на извънредни мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. Очевидно е, че част от българското общество не е узряла за въвеждането на този популярен в другите държави подход. Само в три страни от Европейския съюз - Австрия, България и Малта, генеричното заместване не е разрешено. Нима останалите държави-членки грешат в лекарствената си политика? Нима лекарите в тези държави считат, че генеричното заместване отнема отговорността им за лечението? Нима тези, които имат по-големи бюджети за здравеопазване грешат с въвеждането на про-генерична политика? Очакваме от заинтересованите страни, които се обявиха против предложената промяна, да реагират конструктивно в случаи на недостиг от определени лекарствени продукти, да поемат своята отговорност, защото вчерашните им действия ще имат утрешни последствия. Да нямат очаквания, че българските магистър-фармацевти ще нарушават действащото законодателство. Очакваме от медиите да проверяват информацията, която получават преди да я публикуват. Заявявам, че Българският фармацевтичен съюз под никаква форма не е постигал разбирателство със сдружението на Общопрактикуващите лекари в България, че се отказва от генеричното заместване. Публикацията във в. "Сега", която цитира Българското национално радио и се позовава на доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в тази част, не отговаря на истината. Призоваваме Българския лекарски съюз да защитава професионално позицията си, с аргументи, които са в полза на обществото и пациентите и да се разграничи от неговите членове, които използват ръководната си позиция, за да разпространяват невярна информация. В този тежък за нацията момент, който е изпитание за ценностите на всички ни, имаме нужда от медицински специалисти с висок морал и професионална етика. Медицински специалисти с визия отвъд краткосрочието на пандемията.

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив