Регистрация в системата на Български Фармацевтичен Съюз

За да създадете своя потребителски профил в системата на Български Фармацевтичен Съюз, Вие трябва да въведете УИН и Кода, изписани върху лицето на Вашата професионална карта, както и ЕГН-то си.

ОБРАЗЕЦ