Правила за Добра фармацевтична практика, приети от УС на БФС на 11.05.2019 г.

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание, Правила за Добра фармацевтична практика, приети от УС на БФС на 11.05.2019 г. и изпратени на Изпълнителна агенция медицински надзор и Министерство на здравеопазването. С Правилата можете да се запозднаете тук.
 

Виж повече

Изявление на фармацевтичната гилдия в Европейския съюз и Българския фармацевтичен съюз

Избори за Европейски парламент 2019 г. Изявление на фармацевтичната гилдия в Европейския съюз и Българския фармацевтичен съюз Новият Европейски парламент ще е безпрецедентна възможност за депутатите в него да определят посоката на действие на Европейския съюз в областта на здравеопазването. 2019 година наистина ще е ключова, като Европейските институции следва да затвърдят като водещ приоритет в дневния ред здравните въпроси. Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) и Българския фармацевтичен съюз призовават цялостния и последователен подход на Съюза към здравеопазването да продължи, включително в областта на здравните досиета, лекарствените продукти и медицинските изделия, като ресорната генерална дирекция за здравеопазване на Европейската комисия запази правомощията си в тези области. През 2020 и 2022 г. се очаква влизането в сила на нова задължителна регулаторна рамка за подобряване на безопасността, разработването и изискванията за медицинските изделия, включително тези за инвитро диагностика. Също така от февруари 2019 г. влизат в сила изисквания за обозначения на опаковките на всички лекарствени продукти, отпускани с рецепта, които се внасят в ЕС по силата на Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти. Целта е обезпечаване на по-голяма безопасност и защита на европейските пациенти срещу навлизане на фалшифицирани лекарства. Тези законодателни актове ясно показват какво могат да постигнат страните-членки на ЕС заедно, за реализирането на добавени ползи и за един Европейски съюз, в който достъпът до безопасно и качествено здравеопазване е реалност за всеки. Освен конкретните законодателни инициативи от решаващо значение е здравеопазването да остане сред важните приоритети в програмата на политиките на европейските институции. Европейската комисия наскоро стартира и инициативи в следните области: Имунизации Антимикробна резистентност Електронно здравеопазване и цифрови здравни данни Лекарства за деца и за редки болести Изкуствен интелект Преодоляване на неравенството в здравеопазването. Не на последно място, през 2019 г. страните-членки на ЕС, както и самите европейски институции, ще се изправят пред безпрецедентното предизвикателство на последиците от излизането на Великобритания от ЕС. На този етап все още не е сигурно как Брекзит би се отразил на сигурността и безотказното снабдяване с лекарства и признаването на професионалните квалификации за медицинските специалисти от двете страни на Ламанша. Европейската агенция по лекарствата обаче посочва, че има вероятност от сериозен недостиг на лекарства. Клиничните изследвания са друга област, която е възможно да бъде засегната, а осигуряването на иновативни терапии за пациентите е от критична важност. Професионалната общност на фармацевтите в Европейския съюз, в т.ч. българските магистър-фармацевти горещо вярват, че със съвместни усилия страните-членки могат да осигурят реална добавена стойност към националните усилия за подобряване на ефективността на здравните системи и гарантирането на своите граждани на здравни и фармацевтични грижи, ориентирани към пациента. Депутатите от Европейския парламент имат важна роля за задълбочаване и насърчаване на такава координация. Убедени сме, че това следва да се случи съгласно определени принципи: Всички граждани на ЕС, независимо от своя социален статус или материално положение, имат право на социално поносима, навременна и качествена грижа за здравето. Гарантирането на достъп и осигуряване на лекарствено лечение на пациенти в рамките на ЕС е ключово за целта. Наложително е привличането за участие на медицинските специалисти в повишаване на осведомеността, профилактиката, контрола и насърчаването на отговорното самолечение, както и за по-голяма здравна култура за подобряване на здравното състояние, качеството на живот  и здравословните навици на гражданите на ЕС. Важно е да се насърчава на всички нива отговорно използване на цифрови решения в здравеопазването като ресурс, допълващ преките консултации между медицинските специалисти и пациенти, в т.ч. фармацевтичните грижи. Водещ фактор за политиките на ЕС в областта на лекарствата и здравните технологии следва да е насърчаването на достъпа и опазването на здравето и безопасността на пациентите. Успехът на здравните системи трябва да се определя не само спрямо приноса на пациентите към единния пазар или икономически растеж, а спрямо това колко здрави са те и колко дълго живеят в добро качество. Предоставянето на иновативни и ефективни фармацевтични услуги е важен залог за намаляване на тежестта за други области, предоставящи медицински и здравни услуги и в крайна сметка за подобряване на стабилността, качеството и устойчивостта на европейските здравни системи. Призоваваме всички кандидати в изборите за Европейски парламент през 2019 година, независимо от своята политическа принадлежност, да припознаят, да утвърждават тези принципи и да гарантират, че здравеопазването ще се запази като най-важния приоритет за институциите на ЕС.

Виж повече

Българският фармацевтичен съюз стана партньор на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването

  Българският фармацевтичен съюз (БФС) с решение на управителния съвет на организацията от 9 февруари 2019 г., официално стана партньор на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.   Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването е организация, която подкрепя технологичните решения и има за цел да създаде предпоставки за изграждане на здравна екосистема, отворена за частни предприемачи и организации, които посредством своята експертиза, ще създадат добавена стойност на медицинските процеси в системата. Това от своя страна води до устойчивост и ефективност на сектор здравеопазването и ползи за всички участници в него.   Партньорството между БФС и Българския дигитален клъстер ще създаде предпоставки за изграждане на задълбочени и съвременни политики в областта на здравеопазването и фармацията в синхрон с технологичния напредък, на база боравенето с прецизни данни, коментират от БФС.   „БФС e уверен, че IT технологиите и иновациите в ХХI век са отправна точка към устойчивост, прозрачност и резултатност на всички публични системи, към подобряване и добавяне на стойност към услуги в здравния сектор и възможност за  оптимизиране работа на БФС и повишаването на имиджа й като организация“, коментира председателя на фармацевтични съюз, проф. Илко Гетов.   „Дигитализацията навлиза стремглаво във всички сфери, но най-нуждаещия се сектор от оптимизация и ефективност на процесите, безспорно е здравния“, коментира Мира Ганова, изпълнителния директор на Клъстера. Според нея, ефективността на здравната система изисква колективна работа на институции, организации, пациенти и бизнеса, така че процесите да бъдат контролирани, а средата - предвидима, достъпна и лесна за работа. „Дигиталните решения и боравенето с точно анализирани данни, ще създаде условия за повишаване стойността и ефекта на услугите в сектора и по-голяма полза за пациента“, допълва Ганова.   Според БФС, партньорството с Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването ще улесни и подобри комуникациите с различните институции, медицински организации, специалисти и сродни международни сдружения. Българският фармацевтичен съюз, като съсловна организация на магистър-фармацевтите в Република България, ще работи с членовете и партньорите на Българския клъстер за достъпност на цифровата среда в здравеопазването с грижа за пациентите и медицинските специалисти.

Виж повече

Инструкции за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата след 09 февруари 2019 г.

Уважаеми магистър-фармацевти, Инструкциите са утвърдени от Изпълнителната агенция по лекарствата, Министерството на здравеопазването и Българската организация за верификация на лекарствата, като се очаква информацията да бъде публикувана и на техните сайтове. За повече информация, вижте прикачения файл.

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив