Открита процедура за присъждане на ежегодни стипендии на БФС за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”

Управителният съвет (УС) на Българския фармацевтичен съюз (БФС) открива процедура за прием на заявления за кандидатстване за ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”, съгласно приетите с решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация” в сила от 21.11.2013 г., изменени и допълнени на редовно разширено заседание на УС на БФС на 15.12.2018 г.“. Процедура: Заявленията се разглеждат от определена от УС на БФС комисия от петима членове на БФС, която има право да покани за събеседване кандидати, ако има такива с еднакви показатели според извършеното класиране или по своя преценка. Победителят се определя чрез обикновено мнозинство от комисията след интервюто при равни други показатели на класиране. Срок за подаване на документите: Заявленията, придружени от необходимите документи за кандидатстване за ежегодните стипендии на БФС се подават в УС на БФС, включително по поща или чрез куриер в периода от 15 до 30 септември 2021 г., вкл. За повече информация относно правилата може да се запознаете в прикачения файл. Успех на всички кандидати!  

Виж повече

СТОРНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПРЕДПИСАНИЕ

Здравейте, Колеги! Националната здравно информационна система се развива във времето. Досега магистър-фармацевтите не можеха да коригират вече изпълнени електронни предписания. Обаче, който не работи, той не греши. По настояване на Български фармацевтичен съюз Информационно обслужване създаде техническата възможност за сторниране на изпълнения на електронни предписания в Националната здравно информационна система. Ако магистър-фармацевтът открие грешка в предписанието, отпускането или по някаква друга причина се наложи корекция на отпускането, вече ще може да сторнира отпускането в НЗИС. Това се прави САМО чрез създадена функционалност в аптечния софтуер, САМО от аптеката, в която е извършено отпускането, САМО от магистър-фармацевта, който е направил отпускането (САМО със същия квалифициран електронен подпис - КЕП) и може да стане САМО в рамките на същия ден (същата дата) на отпускането. Когато се сторнира отпускането, електронното предписание се възстановява (става видимо и достъпно) в НЗИС. След това предписанието може: -Да се изпълни със съответните корекции, ако са били допуснати грешки от магистър-фармацевта при отпускането (поправяне на технически грешки); -Да се анулира от магистър-фармацевта или от доктора, ако са допуснати грешки при предписването. Съответно после може да се издаде ново коригирано предписание от лекаря; -Да се изпълни по друго време и/или в друга аптека. Обърнете се към софтуерния си доставчик за повече информация как конкретно се извършва сторниране чрез вашата складова програма!  

Виж повече

От 01.07.2021 НЗОК въвежда електронната рецептурна книжка

Уважаеми, колеги! От 01.07.2021 г. НЗОК въвежда т.н. електронна рецептурна книжка. Хартиените рецептурни книжки вече ще се попълват САМО за вече издадените и все още валидни хартиени рецептурни бланки. Вече не е необходимо да попълвате рецептурната книжка при отпускане по издадени електронни предписания! Лекарят няма да попълва нищо във вече издадени хартиени рецептурни книжки при издаване на електронни предписания! РЗОК вече няма да издава хартиени рецептурни книжки и да заверява нови диагнози в такива книжки. ОПЛ ще създават виртуални електронни рецептурни книжки на хронично болните пациенти и ще попълват в тях нови диагнози, като ще уведомяват НЗОК за това през софтуера си. Пациентът няма да се налага да посещава РЗОК по тази причина. Информацията по вече издадените хартиени рецептурни книжки ще бъде достъпна онлайн за медицинските специалисти (магистър-фармацевти и лекари) през техните софтуери автоматично. До 15.07.2021 г. пациентите са длъжни да представят старите си рецептурни книжки в аптеката при получаване на лекарствата си, за да може фармацевтът да се ориентира какво, кога и в какъв обем  е било последното отпускане, в случай че софтуерът на аптеката все още няма достъп до електронните рецептурни книжки. Същото важи и при посещение при ОПЛ. Текстът на промените може да намерите в прикачените файлове.

Виж повече

Нови обучения в платформата за Дистанционно обучение

В платформата за Дистанционно обучение на Български фармацевтичен съюз са създадени нови и актуални теми в категориите: Нормални физиологични състояния; Фармацевтична практика. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между Нобел Фарма и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Лечение на болки в гърба с thiocolchicoside – новият централно-действащ миорелаксант" Теми: 1. Лечение на болки в гърба с thiocolchicoside – акад. И. Миланов; 2. Thiocolchicoside -Новият Миорелаксант – проф. Г. Момеков. Цялото обучение е акредитирано от Комисия по качество на БФС с 6 (шест) кредитни точки   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Първи съвместен проект между Медис Фарма България и Български фармацевтичен съюз Тема на Дистанционното обучение: "Базирана на доказателства фармакотерапия с природни локални аналгетици", проф. Георги Момеков, д.ф. Темата е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 3 (три) кредитни точки.   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между МагнаФарм и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Послание за здраве"
Теми: „Болното гърло при настинка и грип“; „Ибупрофен и Covid 19 - превенция на съпътстващите симптоми при Covid 19“; „Болката и справянето с нея“; „Настинката при децата“; „Успешната борба с киселините“; „Правилното решение при болки в гърлото“; „Атакувайте настинката точно в целта!". Всяка тема е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 3 (три) кредитни точки.   ВАЖНО За да използвате платформата за дистанционни обучения на Българския фармацевтичен съюз, трябва да имате регистрация на официалната страница на БФС!   КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ В ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА НА БФС ТУК!   ВХОД КЪМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив