Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина се изменя и допълва за пореден път

Значително изменение на Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)ще се обсъжда днес 02.07.2020г. от 15.30 на второ четене в Комисията по здравеопазване. С всяка една промяна в ЗЛПХМ се засягат определени интереси и всяка една промяна има потенциала да повлияе качеството на фармацевтичното обсужване на населението и навременната доставка на качествени, ефикасни и безопасни лекарства на достъпни цени, поради което обществото е особено чувствително към нормативните промени в този сектор на здравеопазването. Българският фармацевтичен съюз (БФС) счита, че същите следва да се обсъждат открито, в духа на консенсус и предвиждане на дългосрочния ефект от прилагането им. Ето защо, обръщаме внимание, че реформите, които се дискутират в настоящия законопроект за изменение и допълнение на ЗЛПХМ са съществени. Част от тях са: - създаването на структурни подразделения на аптеките (филиали на аптеки) без конкретни критерии за тяхното разкриване и гаранции за осигуряване на достъп до фармацевтични грижи, - обезсмислянето на националната аптечна карта, - допускането на помощник – фармацевтите да отпускат в аптеката лекарствени продукти по лекарско предписание, - невъвеждането на право на генерично заместване от страна на магистър – фармацевтите в САМО строго определени случаи и САМО при желание и съгласие на пациента - не се ограничава вертикалната и хоризонтална интеграция - предложението за отпадане на някои основни дейности, извършвани от фармацевтите в други държави, като например промоция на здравето и проучвания на лекарствената употреба. Често, под повърхността на сложните термини е трудно за неспециалистите в сектора да оценят въздействието на една или друга нормативна промяна. Ето защо БФС възприе практиката за включването на примери при оценката на предвижданите нормативни промени в областта на фармацевтичното законодателство. Повече за становището на Българския Фармацевтичен Съюз относно последните предложени промени в ЗЛПХМ и тяхното евентуално влияние върху пациентите и фармацевтичната професия можете да прочетете в прикачения файл.  

Виж повече

Медицинския експертен съвет: Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)

В приложения архивиран файл са актуализираните от Медицинския експертен съвет Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2). Документът е предназначен за лекари, фармацевти и дентални лекари и не бива да се споделя на публични сайтове, тъй като съдържанието съдържа чувствителна информация предназначена само за правоспособни медици. NB!: За да достигнете до нужното Ви съдържание, свалете архивирания файл, разархивирайте го в една директория и стартирате файла @Start_v2.0.pdf. В него има автоматични препратки (линкове) към останалите файлове.

Виж повече

Коронавирус: Комисията призовава държавите членки да оптимизират снабдяването с лекарства и наличността им

Днес, 08.04.2020 г. Комисията призовава държавите членки да гарантират, че по време на разпространението на COVID-19 европейците имат достъп до основните лекарства. Пандемията открои значителните предизвикателства пред снабдяването с изключително важни и необходими лекарства, както и въздействието, което такова разпространение може да има върху веригата на доставка на лекарствени продукти в ЕС. В своите насоки Комисията поставя акцента върху рационалното снабдяване, разпределяне и употреба на жизненоважни лекарства за лечение на пациентите с коронавирус, както и на лекарства, за които може да има риск от недостиг поради пандемията. Предложените мерки следва да позволят по-координиран подход в целия ЕС, като се запазва целостта на единния пазар и същевременно се опазва общественото здраве. Насоките на Комисията за оптимално и рационално използване на лекарствата наблягат на необходимостта националните органи да действат по следния начин: Проявяване на солидарност — да се отменят забраните и ограниченията за износ и се предотвратява националното презапасяване, като по този начин се осигури основните лекарства да са на разположение в болниците и аптеките. Националните органи следва също така да се борят срещу дезинформацията, която би могла да доведе до излишно презапасяване вследствие на паническо пазаруване. Осигуряване на снабдяването — да се увеличи и реорганизира производството чрез мониторинг на запасите и производствения капацитет, съгласуване на съвместните усилия на сектора и осъществяване на инициативи за подкрепа на търсенето и на обществени поръчки с цел насърчаване на предлагането. Ако държавите членки трябва да подкрепят промишлеността да увеличи производствения си капацитет, например с данъчни стимули и държавна помощ, Комисията е готова да предостави насоки и правна сигурност. Насърчаване на оптималната употреба на лекарствата в болниците — по-специално да се адаптират съществуващите протоколи в болниците или да се изготвят нови валидирани протоколи, за да се предотврати прекомерната употреба на лекарствени продукти, както и да се предостави възможност за удължаване на срока на годност на лекарствата. Оптимизиране на продажбите в извънболничните аптеки, за да се предотврати презапасяването — да се въведат ограничения за продажбите на лекарства, за които има риск от недостиг, и да се разгледа временното ограничаване на онлайн продажбите на основни лекарства. С подкрепата на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) от няколко седмици Комисията събира данни за настоящите предизвикателства с цел наблюдение и оценка на ситуацията и идентифициране на лекарствата, за които има риск от недостиг. Това включва наблюдението на съвкупното търсене от страна на държавите членки, както и на последиците от забраните за износ, наложени от трети държави. Рискът от недостиг се дължи главно на увеличеното търсене на лекарства за лечение на пациенти с коронавирус в болниците. Презапасяването на гражданите, увеличеното търсене на експериментални лекарствени продукти за лечението на COVID-19, въвеждането на протекционистки мерки от държавите — членки на ЕС, и трети държави (например забрани за износ и национално презапасяване), както и транспортните бариери между държавите също играят роля. **Обръщение на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен относно Насоките на Комисията за оптимално и рационално използване на лекарствата – към видеото Източник: Европейска комисия - Съобщение за медиите

Виж повече

Български фармацевтични дни 2020 г.

След емблематичната 2019 г., когато град Пловдив бе Европейска столица на културата сега е ред и на най-значимия фармацевтичен форум в България – Български фармацевтични дни 2020 г. Най-значимото събитие в календара на Българския фармацевтичен съюз под надслов „Български фармацевтични дни 2020: Промяната днес - мост към бъдещето“, ще се проведе от 13 до 15 ноември в Международен панаир - Пловдив.   Бъдете част от най-значимия ежегоден форум, организиран от Българския фармацевтичен съюз     За регистрация и повече информация  ТУК.      

Виж повече

ЗАЕДНО С ВАС!

Уважаеми колеги магистър-фармацевти,   В битката с COVID-19 всички ние с достойнство изпълняваме своя дълг към пациентите, към колегията, към нашите близки. Благодарим ви за стоицизма, с който изпълнявате професионалния си дълг. На предната линия в борбата с пандемията COVID-19 е време да заявим пред обществото: БЪЛГАРСКИЯТ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ е ЗАЕДНО С ВАС! Избрахме това мото като призив към всички, които вярват, че само заедно можем да се справим. Разпространете нашия апел до пациентите чрез вашите аптеки, до колегите, близките, приятелите и хората, на които държите, за да им дадете кураж в този тежък за всички ни момент.  Прикачените файлове са във формат А4. Можете да ги разпечатате и да ги оставите на видно място в аптеката.  

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив