Пресконференция на БФС в БТА по случай 25ти септември - Световен ден на фармацевта

Уважаеми колеги, На 25 септември Световния ден на фармацевта, Българският фармацевтичен съюз (БФС) ви кани на пресконференция на тема: Ролята на фармацевтите: предизвикателства, възможности, решения Дигитализация, електронни рецепти, система за електронно проследяване на наличностите Прогенерична политика Равен достъп на пациентите до лекарства и фармацевтични грижи В пресконференцията ще вземат участие председателят на БФС маг.-фармацевт Велина Григорова, заместник-председателят маг.-фарм. Анжела Мизова и главният секретар на съюза маг.-фарм. Димитър Маринов. Очакваме ви на 25 септември 2022 г., неделя от 10.00 ч. в Националния пресклуб БТА, София, бул. „Цариградско шосе“ 49.  Пресконференцията НА ЖИВО можете да гледате ТУК.

Виж повече

ЧЕСТИТ ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА!

На 22 септември, преди 114 години в църквата "Св. Четиридесет мъченици" на  Царевец е обявена независимостта на България! Обявяването на независимостта през 1908 г. слага началото на модерната ни държавност и увенчава с успех усилията на поколения родолюбци. Казваме, че България се е освободила през 1878 г., но до 1908-ма тя е страна с ограничени възможности в икономически и международен план. Тогава се отхвърля зависимостта от Османската империя. България става политически пълноценна и равна на останалите държави след обявяване на независимостта. Празникът е важен за нас защото, извоюван без чужда помощ, благодарение на самочувствието и увереността на българския народ.
В ден като днешния, ние сме длъжни да си припомним събитията от този паметен и исторически ден, които са ясен знак за силната политическа воля на българския народ и неговото желание да гради сам своето бъдеще.
Отдаваме почит в знак на признателност на онези, които със своите действия и политика дадоха пример за единство в съдбовните за нацията ни моменти! Дадоха живота си в освободителната борба и отвоюваха независимостта на нашата Родина.

Нека днес си припомним делата на нашите предци, да имаме тяхната мъдрост и далновидност, за да издигаме авторитета на България, следвайки пътя на изконните български идеали за свобода и независимост. Мъдрите уроци на миналото да ни бъдат най-вярната пътека към бъдещето!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Виж повече

Поздравителен адрес по случай новата академична година

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПЪРВОКУРСНИЦИ, В навечерието на откриването на 2022/2023 академична учебна година от името на Българския фармацевтичен съюз и лично от мое име Ви поздравявам за новото начало. Само до преди две години говорехме за развитието на технологиите, които ни донесоха нови начини на общуване, не подозирайки колко бурно и още по-бързо светът ни ще се промени. Появата на Covid-19 предначерта технологичната точка на кипене в общуването. Ние бяхме принудени да се виждаме, да учим, да работим само онлайн. И когато овладяхме пандемията, животът отново ни постави пред нови изпитания – енергийната криза и войната в Украйна. За днешните първокурсници, които сякаш са родени в мрежата технологиите и онлайн общуването, е най-естественото нещо. А ние, техните преподаватели, както и преди столетия сме призвани да даваме знания на търсещите. И това е най-естественото от незапомнени времена - учителите да учат учениците си. Висшето образование не губи и не печели заради новите начини на общуване, а използва всяка възможност да подкрепи познанието, да насърчи младостта, която да задмине своите учители. Българското образование има нужда и от новите технологии, и от новите предизвикателства, но най-вече има нужда от младите хора, от студентите. Пожелавам на Вашите възпитаници да усвояват науката успешно, да имат стремежи, да постигат отлични резултати. Вярвам, че младите бъдещи фармацевти ще са нашите достойни наследници във високохуманната ни професия. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА ДОБЪР ЧАС! Управителен съвет на БФС  

Виж повече

Седмият отчетно-изборен Конгрес на БФС ще бъде 17-19 март 2023 г. в София

Уважаеми колеги,   Информираме ви, че на 08 септември 2022г. на редовно заседание УС на БФС реши, Седми редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС да се проведе в гр. София в периода 17-19 март 2023г. Напомняме, че съгласно чл. 6. От устава на БФС, РФК трябва да изберат делегати поне 30 дни преди Конгреса. Устав на БФС: Чл. 6. (3) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от 5 души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с един. Делегатите се избират не по-късно от 30 дни преди определената дата на провеждане на заседанието на конгреса на БФС. (3а) (нова 08.02.2020г.) УС на БФС 

Виж повече

АНКЕТНИ КАРТИ ЗА АПТЕЧНАТА КАРТА

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ АПТЕКИ С ВАЛИДНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ относно: изготвяне на областна аптечна карта   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Уведомявам Ви, че на основание чл. 227б, ал. 5, чл. 227в, ал. 2, чл. 227д, ал. 2 и чл. 227е, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията със заповед на министъра на здравеопазването е утвърдена Методика за изработване на Областна аптечна карта. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 227б, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медициназа област Софияе определена комисия, която в срок от три месеца след назначаване трябва да представи на министъра на здравеопазването изготвената областна аптечна карта, становището по чл. 227в, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, относно необходимият минимален брой аптеки по видове дейности, както и за необходимия минимален брой на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в областта, заедно с цялата първична информация, въз основа на които са изготвени. Във връзка с гореизложеното, приложено Ви изпращам анкетна карта, която следва да попълните и изпратите в срок до 31.08.2022г. в съответната РЗИ (чрез e-mail). Анкетните карти се подписват от управителите на дружеството, а не от управителите на аптеките, ако това са различни лица! Напомням, че информацията от анкетните карти е необходима за изготвяне на Аптечната карта и ако Регионалните здравни инспекции не я получат, ще бъдат принудени да отидат на място в аптеките и сами да я съберат...   Във връзка с множество запитвания e-mail адресът на Столичната РЗИ за анкетите е kmda2@srzi.bg . На него се изпращат анкетити САМО за аптеки на територията на София - град. Приложение: Приложение № 5_АНКЕТНА КАРТА аптека Поздрави! Димитър Маринов - Главен секретар на БФС

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив