Застрахователна програма - Професионална отговорност за фармацевти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ФАРМАЦЕВТИ,  Имаме удоволствието да Ви информираме за възможността да се включите в специализираната програма за застраховане на „Професионална отговорност на фармацевта", договорена от Български Фармацевтичен Съюз. Тъй като една от най-важните функции на БФС е защитата на професионалните права и интереси на своите членове, ние считаме, че условията на специализираната застрахователна програма Ви предоставят възможност да получите застрахователна защита с широк обхват на покритие, при преференциални ценови параметри. Програмата влиза в сила, считано от 01.05.2018 г., като включването в нея е на доброволен принцип, чрез издаване на индивидуален Застрахователен сертификат. Задължително условие за застраховане на всеки отделен магистър-фармацевт е същият да бъде член на БФС и да поддържа членството си по време на действие на индивидуалния Застрахователен сертификат. Застраховка „Професионална отговорност на фармацевта" предоставя комплексно покритие, което Ви гарантира финансова защита в случай на искове от увредени трети лица, произтичащи от дейността Ви като фармацевт, както и покритие на разноски за адвокатска защита. Основен партньор при договарянето, реализирането и администрирането на Програмата за застраховане на „Професионална отговорност“ на магистър-фармацевта е застрахователен брокер РЕНОМИА. Специалистите на РЕНОМИА ще отговарят на всички Ваши въпроси относно конкретните детайли на Програмата като обхват на покритие, начин за включване в нея, издаване на индивидуални застрахователни сертификати и съдействие при евентуални претенции.
Договорената застрахователна програма отговаря на най-добрите практики за застраховане на професионална отговорност в ЕС! С всички условия и реда за сключване на застраховка "Професионална отговорност на фармацевта" може да се запознаете ОТТУК
Вярваме, че ще бъде полезна за Вас!

Виж повече

Продължаващо обучение за магистър-фармацевти!?!

Защо трябва да продължаваме да учим!?! Непрекъснатото професионално усъвършенстване е в основата за поддържането на Вашия професионализъм. Целта, е чрез постоянното осъвременяване на професионалните Ви знания и умения да предоставите модерно и качествено здравеопазване, фармацевтични услуги и грижи за българските граждани. Всеки да може да намери нещо полезно за практиката и своето развитие и усъвършенстване. Предстоящи продължаващи обучения: Месец март:           
10.03.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
10.03.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
23-24.03.2018 г.         Курс за следдипломна квалификация по                                    Фармацевтичен бизнес и пазарен достъп на                                    лекарства 30.03-01.04.2018 г.    Научно-практическа конференция Комплексен                                    подход в терапията в старческа възраст и                                    дълголетници Месец април:          
14.04.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
19-22.04.2018 г.        Трета национална педиатрична конференция -                                   Профилактика, диагностика и терапия в детско-                                   юношеската възраст
21.04.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
Месец май:              
19.05.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
Месец октомври:     
20.10.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
20.10.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна 26-28.10.2018 г.         V Варненски Фармацевтичен Бизнес форум
Месец ноември:       
17.11.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София 17.11.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна    Всеки ден отдадени на хората и здравето!  

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив