ЗИД на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите е обнародван в ДВ бр. 64 от 13.08.2019 г.

Линк към Държавен вестник бр. 64 от 13.08.2019 г. - http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=140267  

Виж повече

Правила за Добра фармацевтична практика, приети от УС на БФС на 11.05.2019 г.

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание, Правила за Добра фармацевтична практика, приети от УС на БФС на 11.05.2019 г. и изпратени на Изпълнителна агенция медицински надзор и Министерство на здравеопазването. С Правилата можете да се запозднаете тук.
 

Виж повече

Инструкции за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата след 09 февруари 2019 г.

Уважаеми магистър-фармацевти, Инструкциите са утвърдени от Изпълнителната агенция по лекарствата, Министерството на здравеопазването и Българската организация за верификация на лекарствата, като се очаква информацията да бъде публикувана и на техните сайтове. За повече информация, вижте прикачения файл.

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив