Продължаващо обучение за магистър-фармацевти!?!

Защо трябва да продължаваме да учим!?! Непрекъснатото професионално усъвършенстване е в основата за поддържането на Вашия професионализъм. Целта, е чрез постоянното осъвременяване на професионалните Ви знания и умения да предоставите модерно и качествено здравеопазване, фармацевтични услуги и грижи за българските граждани. Всеки да може да намери нещо полезно за практиката и своето развитие и усъвършенстване. Предстоящи продължаващи обучения: Месец октомври:     Обучение: 17.10.2017 г.              Фьоникс Академия 2017, гр. Пловдив
19.10.2017 г.              Продължаващо обучение РФК Бургас
20-22.10.2017 г.         XI Национална Конференция по Болнична Фармация 2017 г.                        Курс по клинична хомеопатия
21.10.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
25.10.2017 г               Фьоникс Академия 2017, гр. Бургас
27.10.2017 г.              Фьоникс Академия 2017, гр. София
27-29.10.2017 г.         IV-ти Варненски фармацевтичен бизнес форум
28.10.2017 г.              Врачански фармацевтичен форум
Месец ноември:        Обучение: 04.11.2017 г.              Национален фармацевтичен форум Новости в                                     лечението на социално-значими заболявания
18.11.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
18.11.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София    Всеки ден отдадени на хората и здравето!  

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив