Изявление на председателя на Българския фармацевтичен съюз, проф. Асена Стоименова, дф, за оттегленото предложение за генерична замяна

Вчера, 25.03.2020 г., в условията на извънредното положение поради пандемията COVID-19, на сайта на Министерството на здравеопазването бе публикувано за кратко предложение за промяна в Наредба № 4 от 2009 г. заусловията и редазапредписване и отпускане на лекарствени продукти. Предложената промяна щеше да даде възможност само в условията на извънредната ситуация и само при съгласие на пациентите, българските фармацевти да правят така нареченото "генерично заместване”. При генеричната замяна фармацевтите заменят един предписан продукт с друг лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование (лекарствено вещество), същите, като предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Това на практика е спазване на предписаното лечение и не се подменя волята на лекаря. Генеричното заместване е обичайна практика в другите държави, то води до спестяване на значителни публични ресурси, а в условията на пандемията щеще да помогне да се ограничат максимално контактите на пациентите с повторни посещения при медицински специалисти или аптека, в търсене на предписания лекарствен продукт, каквито са и указанията на Националния оперативен щаб. След разпространението на информацията за предлаганата промяна, някои заинтересовани страни реагираха крайно негативно, включително чрез дезинформация и предложението бе свалено от сайта на министерството на здравеопазването. Приветстваме опита на Министерството да облекчи значително обслужването на пациенти в условия на извънредни мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. Очевидно е, че част от българското общество не е узряла за въвеждането на този популярен в другите държави подход. Само в три страни от Европейския съюз - Австрия, България и Малта, генеричното заместване не е разрешено. Нима останалите държави-членки грешат в лекарствената си политика? Нима лекарите в тези държави считат, че генеричното заместване отнема отговорността им за лечението? Нима тези, които имат по-големи бюджети за здравеопазване грешат с въвеждането на про-генерична политика? Очакваме от заинтересованите страни, които се обявиха против предложената промяна, да реагират конструктивно в случаи на недостиг от определени лекарствени продукти, да поемат своята отговорност, защото вчерашните им действия ще имат утрешни последствия. Да нямат очаквания, че българските магистър-фармацевти ще нарушават действащото законодателство. Очакваме от медиите да проверяват информацията, която получават преди да я публикуват. Заявявам, че Българският фармацевтичен съюз под никаква форма не е постигал разбирателство със сдружението на Общопрактикуващите лекари в България, че се отказва от генеричното заместване. Публикацията във в. "Сега", която цитира Българското национално радио и се позовава на доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в тази част, не отговаря на истината. Призоваваме Българския лекарски съюз да защитава професионално позицията си, с аргументи, които са в полза на обществото и пациентите и да се разграничи от неговите членове, които използват ръководната си позиция, за да разпространяват невярна информация. В този тежък за нацията момент, който е изпитание за ценностите на всички ни, имаме нужда от медицински специалисти с висок морал и професионална етика. Медицински специалисти с визия отвъд краткосрочието на пандемията.

Виж повече

ЗАЕДНО С ВАС!

Уважаеми колеги магистър-фармацевти,   В битката с COVID-19 всички ние с достойнство изпълняваме своя дълг към пациентите, към колегията, към нашите близки. Благодарим ви за стоицизма, с който изпълнявате професионалния си дълг. На предната линия в борбата с пандемията COVID-19 е време да заявим пред обществото: БЪЛГАРСКИЯТ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ е ЗАЕДНО С ВАС! Избрахме това мото като призив към всички, които вярват, че само заедно можем да се справим. Разпространете нашия апел до пациентите чрез вашите аптеки, до колегите, близките, приятелите и хората, на които държите, за да им дадете кураж в този тежък за всички ни момент.  Прикачените файлове са във формат А4. Можете да ги разпечатате и да ги оставите на видно място в аптеката.  

Виж повече

ОТВОРЕНО ПИСМО от проф. Асена Стоименова председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз

До Бойко Борисов Министър-председател Република България   До Проф. Венцислав Мутафчийски Председател Национален оперативен щаб за COVID-19   До Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев   ОТВОРЕНО ПИСМО от проф. Асена Стоименова дф председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз   Българските магистър-фармацевти отдаваме своето уважение към лекарите и медицинските сестри, които са водещи в предотвратяването на разпространението на COVID-19 и лечението на заразените пациенти. Ние, фармацевтите сме редом с вас на предната линия в борбата с вируса и много често сме първите, които контактуват с потенциалните вирусоносители. Фармацевтите, според определението на Световната здравна организация са най-достъпните медицински специалисти. Те са професионалистите, които са натоварени в този тежък момент за България и света да осиуряват необходимите лекарствени продукти, медицински изделия, информация за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и да имат отговорно социално поведение. Недалечното ни минало доведе до принизяване на професията на фармацевта до търговия с лекарства, но днес повече от всякога е важно системата на здравеопазване в България да оцени по достойнство социалната функция на фармацевтите като медицински специалисти. Магистър-фармацевтите в България са медицински специалисти не само по силата на закона, но и заради силата на избора си за професионална реализация в аптеките. Днес на предната линия в битката с COVID-19 са тъкмо аптеките - здравни заведения съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, а не обикновени търговски обекти. С разрастването на епидемията в последните дни, аптеките като търговски обекти, реализират повишени обороти, но на цена, за която не се говори. Цената е тежки условия на извънреден труд, физическа и психическа умора, значително забавяне на доставките от търговците на едро и най-вече бремето на невъзможността фармацевтите да посрещнат нуждите на населението от някои лекарствени и други продукти в условията на епидемия. Ежедневно в аптеките българските фармацевти поемат риска да бъдат заразени и да разпространяват вируса, ако не бъдат взети подходящи мерки и средства за индивидуална защита като грижа за тях. Осигуряването на лични предпазни средства за магистър-фармацевтите чрез структурите на Министерството на здравеопазването е абсолютно наложително. Тъкмо защото фармацевтите ежедневно обслужват българските граждани в този труден за всички ни момент, е въпрос на уважение, израз на добра воля и позитивен знак за еволюция в управленското мислене, но преди всичко е спешна мярка за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на COVID-19. Аптеките, магазините за хранителни стоки и бензиностанциите са единствените търговски обекти, които продължават да обслужват населението. Към сложната епидемична обстановка, притесненията на българските граждани дали ще успеят да се снабдят с необходимите им лекарствени и други продукти, извънредния труд и усилия от страна на фармацевтите се прибавят и проверките по разпореждане на прокуратурата, които също са част от ежедневието в аптеките. Като изразявам увереност, че тези проверки ще бъдат проведени по начин, който не възпрепятства лекарствоснабдителния процес в този труден момент, апелирам към колегите да оказват съдействие на контролните органи, така че те да не компрометират ефективността на разпоредените мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Към българските граждани се обръщам с апел да бъдат търпеливи и отговорни към собственото си здраве и това на другите около тях, когато изчакват реда си в аптеките, да проявяват разбиране, ако станат свидетели на проверки от контролните органи и да им съдействат. Да не се презапасяват с лекарствени продукти и да спазват указанията, дадени им от личните лекари и доверените фармацевти. Да обръщат внимание на всеки симптом, който би могъл да бъде съмнителен за инфекция с COVID-19 и своевременно да потърсят медицинска помощ. Сега повече от всякога е необходимо да бъдем отговорни към собственото си здраве и здравето на другите. Необходимо е да оценим усилията на българските фармацевти, извънредния им труд и да ги подкрепим – със законодателни мерки, с осигуряване на лични предпазни средства, с обективност и експедитивност на безспорно необходимия контрол, с разбиране и добра дума. Българските магистър-фармацевти ще ви отвърнат с безрезервна подкрепа в ограничаването на COVID-19, като най-достъпните медицински специалисти редом с лекари и медицински сестри и с достойна служба в полза на общественото здраве.

Виж повече

Обръщение към фармацевтите във връзка с извънредното положение

Скъпи фармацевти, Благодарим на всички вас за професионалното и социално отговорно поведение в извънредното положение, въведено във връзка със ситуацията, породена около пандемията от COVID-19. Сигурни сме, че българското обществото също го оценява. Вършейки си работата отговорно, подложени на огромно напрежение, в пряк контакт с пациентите си всеки ден, вие ежедневно доказвате на всички колко е важна социалната роля на фармацевтите като най-достъпните медицински специалисти. Хората оценяват, че българските фармацевти не се поддават на внушения, истерия и психоза и са до тях в този труден момент. Рано или късно ще се разбере обществено опасното поведение на хора, които в желанието си да се изявят в медиите, създават допълнително напрежение, преследвайки собствени интереси. Български фармацевтичен съюз е включен в комуникация с отговорните фактори в сферата на здравеопазването (Министерство на здравеопазването, Изпълнителна Агенция по Лекарствата, други държавни институции, притежатели на разрешения за употреба на лекарства, търговци на едро и др.) и имаме уверението, че засега място за паника няма. Независимо от временния недостиг на някои лекарствени продукти, бяхме уверени, че към момента има запаси и недостиг в близко бъдеще не се предвижда. Ситуацията е динамична и при всяка промяна ще се реагира своевременно. Ето защо е необходимо да реагираме като едно съсловие, обединено в усилията си да осигурим най-добрата грижа за българските граждани. Споделяйте за проблеми, нужди и въпроси, за решаването на които са нужни усилия на централно ниво. Информирайте ни какви откази получавате от складовете за търговия на едро, както и промяна на търговските условия, като моля да посочите контакт за обратна връзка и за кой регион се отнася информацията. Не се колебайте да се свържете с офиса на Българския Фармацевтичен Съюз, който продължава да работи на пълни обороти, дори ако не сте сигурни, че проблемите, които ще споделите са в нашата компетенция. Именно в този труден за нацията момент българските граждани повече от всякога имат нужда от своите лични фармацевти, които професионално, спокойно и уверено да ги информират как да се предпазят от разпространението на COVID-19, как да приемат правилно лекарствените продукти и останалите продукти със значение за здравето и как да имат социално отговорно поведение. С уважение, проф. Асена Стоименова, председател на УС на БФС и маг. фарм. Димитър Маринов, Главен секретар на БФС За спешен контакт: Димитър Маринов Главен секретар на БФС +359 889 519 647 dimitar.marinov@bphu.bg

Виж повече

Фармацевтите са включени в Заповедта за личните предпазни средства

На 09.03.2020 Български фармацевтичен съюз участва в работна среща по повод на кризата с COVID-19. Обсъдена беше актуалната ситуация и се взе решение за предприемане на конкретни действия:   - Ще се изготви въпросник за наличностите на необходими лекарствени продукти, който ще бъде разпространен от ИАЛ до всички ПРУта. Информацията ще се обобщава на седмична база; - Списъкът (на СЗО) ще бъде актуализиран динамично, спрямо информацията, която  ще се получава от ПРУтата; - БФС ще разпространи подготвена от Международната федерация по фармация и ще я предостави за качване на сайта на ИАЛ; - НЗОК ще предоставят информация за броя на пациенти с Протокол. Ще се подготви за вземане на решение от НС на НЗОК удължаването на срока на протоколите за определен период. Подготвят се Указания. След вземане на решение от НС на НЗОК ще се направи актуализация на софтуера и ще има комуникация към всички лекари и фармацевти, работещи в аптеки; - В Заповедта за личните предпазни средства да се допълнят и фармацевтите.   Заключения от срещата: 1. Непосредствен риск за недостиг на лекарства в резултат на проблеми с доставката на активни субстанции, няма. 2. Компаниите разполагат с достатъчни наличности за удовлетворяване на националното потребление. 3. Създаден е механизъм за колаборация на участниците във веригата на доставка на лекарства в случай на извънредни ситуации.  

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив