РФК Стара Загора беше домакин на информационни срещи по актуални за съсловието въпроси

При рекорден брой участници на 14-15 октомври т.г., се проведе Втората годишна информационна среща и работна среща на Комисия по етика и Комисия по качество на БФС и КЕК на РФК. В рамките на събитието, при засилен интерес, взеха участие представители на 20 Регионални фармацевтични колегии:   РФК Благоевград                   РФК Пазарджик РФК Бургас                             РФК Перник РФК Варна                              РФК Плевен РФК Велико Търново             РФК Пловдив РФК Враца                              РФК Разград РФК Габрово                           РФК София-столична РФК Добрич                            РФК София-област РФК Кърджали                        РФК Стара Загора
РФК Кюстендил                      РФК Търговище РФК Монтана                          РФК Хасково   В рамките на Втората годишна информационна среща бяха дискутирани теми предложени от РФК Пазарджик и РФК Стара Загора, като: Промените в Наредба 28 - ползи и проблеми. Предстоящи промени в ЗЛПХМ - относно контрола върху реекспорта. Предложени законодателни мерки относно ограничаване на паралелния износ. Предстоящата верификация - ново предизвикателство. Готови ли сме за това?
Генеричното заместване, изписване или отпускане - често обсъждано от Министерство на здравеопазването и управителя на НЗОК. Какви промени се очакват в тази насока? Стратегията на БФС за повишаване статута на магистър-фармацевта в обществото, здравната система и диалога със здравните институции. Модератор на информационната среща беше маг.-фарм. Ростислав Курдов – председател на РФК Стара Загора. Маг.-фарм. Пенка Минева – председател на РФК Пазарджик и маг.-фарм. Ростислав Курдов запознаха присъстващите с мотивите си за избор на предложените от тях теми за дискутиране по време на информационната среща. Особен интерес от страна на присъстващите предизвикаха промените в Наредба № 28 от 2008 г., които са в сила от 03.10.2017 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, както и темата за предстоящата верификация. Темата за верификацията ще бъде основн акцент на Български фармацевтични дни 2018 г., поради предстоящото въвеждане на системата за сериализация и верификация на 9 февруари 2019 г. ___________________________________________________________________ На следващия ден се проведе информационна среща на Комисия по етика и Комисия по качество на БФС и КЕК на РФК. По време на работната среща маг.-фарм. Стефан Пенков - председател на Комисия по етика на БФС и маг.-фарм. Стефан Балкански – председател на Комисия по качество на БФС, представиха новите правила за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите; он-лайн обучение върху „Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевтите“; възможностите за подкрепа от страна на Комисия по качество на БФС при организиране на продължаващо обучение от РФК; често срещани проблеми на регионално ниво и как да подобрим комуникацията и работата между Комисия по качество и Комисия по етика на БФС и КЕК на РФК. Представителите на КЕК на РФК обърнаха особенно внимание върху темите за промените в правилата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти и възможностите за подкрепа от страна на Комисията по качество на БФС, при организиране на продължаващи обучения от РФК. В хода на дискусиите между представителите на Комисия по качество и Комисия  по етика на БФС и КЕК на РФК постъпиха предложения относно продължаващите обучения на магистър-фармацевтите и промени в документооборота, които са свързани с: Създаване на фокус група с участие на представители от студентските асоциации за он-лайн обучението; Обучение на представителите на КЕК на РФК с участието на външни лектори: -          Медиация и предотвратяване на конфликти; -          Медицинска и биоетика; -          Законови разпоредби. Унифициране на протоколи - използване на еднакви бланки от всички РФК на БФС. Срещите предизвикаха дискусии, дадоха отговори и поставиха много въпроси по важни теми за съсловното и бъдещото развитие на Българския фармацевтичен съюз. Благодарим на всички колеги магистър-фармацевти, които се включиха във Втората годишна информационна среща, защото само чрез диалога заедно можем да преодолеем всички предизвикателства.   Членовете на РФК могат да получат повече информация по дискутираните теми от прдеставителите на РФК участвали в срещата.

Виж повече

Продължаващо обучение за магистър-фармацевти!?!

Защо трябва да продължаваме да учим!?! Непрекъснатото професионално усъвършенстване е в основата за поддържането на Вашия професионализъм. Целта, е чрез постоянното осъвременяване на професионалните Ви знания и умения да предоставите модерно и качествено здравеопазване, фармацевтични услуги и грижи за българските граждани. Всеки да може да намери нещо полезно за практиката и своето развитие и усъвършенстване. Предстоящи продължаващи обучения: Месец октомври:     Обучение: 17.10.2017 г.              Фьоникс Академия 2017, гр. Пловдив
19.10.2017 г.              Продължаващо обучение РФК Бургас
20-22.10.2017 г.         XI Национална Конференция по Болнична Фармация 2017 г.                        Курс по клинична хомеопатия
21.10.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
25.10.2017 г               Фьоникс Академия 2017, гр. Бургас
27.10.2017 г.              Фьоникс Академия 2017, гр. София
27-29.10.2017 г.         IV-ти Варненски фармацевтичен бизнес форум
28.10.2017 г.              Врачански фармацевтичен форум
Месец ноември:        Обучение: 04.11.2017 г.              Национален фармацевтичен форум Новости в                                     лечението на социално-значими заболявания
18.11.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
18.11.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София    Всеки ден отдадени на хората и здравето!  

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив