Международната федерация на фармацевтите (МФФ) избра своя нов президент

  В Глазгоу, Великобритания по време на 78-мия Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки, за президент на Международната федерация  на фармацевтите бе избран фармацевтът от Швейцария Доминик Жордан. Той официално ще замени на поста досегашния президент д-р (магистър-фармацевт) Кармен Пеня на 7 септември.   Доминик  Жордан е собственик на аптека и дългогодишен изпълнителен директор на Швейцарската асоциация на фармацевтите „ФармаСюис“ (РharmaSuisse). Работи за Международната фармацевтична федерация над десет години, включително като председател на Съвета по фармацевтична практика към Федерацията от 2014 г.

  В първото си  изявление по повод избирането му за президент на МФФ г-н Жордан каза „Навсякъде по света здравните системи търпят промени, заради нови тенденции и демографски, политически и икономически предизвикателства. Време е Международната федерация на фармацевтите да преосмисли своята роля и ползите, които носи на членове, партньори и на обществото."   Доминик Жордан има богат професионален и управленски опит. В продължение на 12 години оглавява  Швейцарската асоциация на фармацевтите и ръководи развитието на фармацевтичната професия и практика в Швейцария. Той успява да въведе  следдипломна специалност за болнични и амбулаторни фармацевти, нови реимбурсирани аптечни услуги, признати от федералното швейцарско правителство и не на последно място въвежда система за управление на качеството, за оценяване на съответствието и сертификация на аптеките по ISO.   Новият президент на Международната федерацията на фармацевтите отчита направеното от своите предшественици и заяви, че ще даде „нов тласък за растеж и използване на уникалния потенциал на федерацията, която събира под един покрив наука, практика и образование. Мой приоритет е да ръководя развитието на МФФ в различните направления – структури, управление, процедури и мисии, така че да са в крак с потребностите на нашите членове и партньори“.   Още една новина пристигна от Глазгоу. По време на 78-мия Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки, членът на Българския фармацевтичен съюз магистър-фармацевт Боян Тодоров, дф бе удостоен с титлата „Почетен член на МФФ“ (FIP Fellowship). Отличието е признание за индивидуални членове на МФФ за техните значими постижения като лидери в международен план, в професионалната или академичната област на фармацията и фармацевтичните науки, за приноса им за развитието на фармацевтичната практика или научно-изследователска дейност и които работят в полза на Международната федерация.   Честито на магистър-фармацевт Боян Тодоров, почетен член на Международната федерация на фармацевтите, за нас е гордост че български фармацевт за първи път е сред отличените и заедно ще работим в полза на общественото здраве и фармацията. МФФ Международната федерация на фармацевтите (МФФ) е световна федерация на национални организации на фармацевти и научни работници в областта на фармацията и е в официални отношения с Международната здравна организация. Чрез своите 140 членуващи сдружения МФФ представлява над четири милиона практикуващи фармацевти и изследователи в областта на фармацията по целия свят. Мисията на МФФ е да работи за подобряване на здравето в световен мащаб чрез усъвършенстване на образованието по фармация, фармацевтичните науки и практика, като така насърчава и подкрепя изследователската и развойната дейност, насочена към оптимално и отговорно използване на и по-добър достъп до икономически целесъобразни и качествени лекарства в целия свят.  Източник: www.fip.org  

Виж повече

Застрахователна програма - Професионална отговорност за фармацевти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ФАРМАЦЕВТИ,  Имаме удоволствието да Ви информираме за възможността да се включите в специализираната програма за застраховане на „Професионална отговорност на фармацевта", договорена от Български Фармацевтичен Съюз. Тъй като една от най-важните функции на БФС е защитата на професионалните права и интереси на своите членове, ние считаме, че условията на специализираната застрахователна програма Ви предоставят възможност да получите застрахователна защита с широк обхват на покритие, при преференциални ценови параметри. Програмата влиза в сила, считано от 01.05.2018 г., като включването в нея е на доброволен принцип, чрез издаване на индивидуален Застрахователен сертификат. Задължително условие за застраховане на всеки отделен магистър-фармацевт е същият да бъде член на БФС и да поддържа членството си по време на действие на индивидуалния Застрахователен сертификат. Застраховка „Професионална отговорност на фармацевта" предоставя комплексно покритие, което Ви гарантира финансова защита в случай на искове от увредени трети лица, произтичащи от дейността Ви като фармацевт, както и покритие на разноски за адвокатска защита. Основен партньор при договарянето, реализирането и администрирането на Програмата за застраховане на „Професионална отговорност“ на магистър-фармацевта е застрахователен брокер РЕНОМИА. Специалистите на РЕНОМИА ще отговарят на всички Ваши въпроси относно конкретните детайли на Програмата като обхват на покритие, начин за включване в нея, издаване на индивидуални застрахователни сертификати и съдействие при евентуални претенции.
Договорената застрахователна програма отговаря на най-добрите практики за застраховане на професионална отговорност в ЕС! С всички условия и реда за сключване на застраховка "Професионална отговорност на фармацевта" може да се запознаете ОТТУК
Вярваме, че ще бъде полезна за Вас!

Виж повече

Продължаващо обучение за магистър-фармацевти!?!

Защо трябва да продължаваме да учим!?! Непрекъснатото професионално усъвършенстване е в основата за поддържането на Вашия професионализъм. Целта, е чрез постоянното осъвременяване на професионалните Ви знания и умения да предоставите модерно и качествено здравеопазване, фармацевтични услуги и грижи за българските граждани. Всеки да може да намери нещо полезно за практиката и своето развитие и усъвършенстване. Предстоящи продължаващи обучения: Месец март:           
10.03.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
10.03.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
23-24.03.2018 г.         Курс за следдипломна квалификация по                                    Фармацевтичен бизнес и пазарен достъп на                                    лекарства 30.03-01.04.2018 г.    Научно-практическа конференция Комплексен                                    подход в терапията в старческа възраст и                                    дълголетници Месец април:          
14.04.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
19-22.04.2018 г.        Трета национална педиатрична конференция -                                   Профилактика, диагностика и терапия в детско-                                   юношеската възраст
21.04.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
Месец май:              
19.05.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
Месец октомври:     
20.10.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
20.10.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна 26-28.10.2018 г.         V Варненски Фармацевтичен Бизнес форум
Месец ноември:       
17.11.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София 17.11.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна    Всеки ден отдадени на хората и здравето!  

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив