Проф. Илко Гетов бе преизбран за втори мандат като председател на Българския фармацевтичен съюз

Близо 470 магистър-фармацевти от цялата страна участваха в V-ия редовен отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз (БФС), който се проведе в Несебър. Делегатите са излъчени от регионалните фармацевтични колегии (РФК) в страната. Досегашният председател на УС на БФС проф. Илко Гетов бе преизбран за втори мандат. Негов опонент в надпреварата бе маг.-фарм. Аделина Любенова – досегашен член на УС на БФС. За заместник-председатели на съсловната организация за мандата 2016-2019 бяха отново избрани маг.-фарм. Тодор Найденов от РФК София-столична и маг.-фарм. Димитрия Стайкова от РФК Пловдив. Магистър-фармацевт Светослав Крумов бе преизбран за главен секретар на съюза. По време на форума беше гласуван нов управителен съвет и комисии на централно ниво, в които влязоха млади магистър-фармацевти. В предизборните си изказвания те защитиха политиката за утвърждаване имиджа на професията. Членове на Управителния съвет на БФС 1. маг.-фарм. Саад Таммам Алуани; 2. маг.-фарм. Борислав Иванов Борисов 3. маг.-фарм. Велина Христова Григорова; 4. маг.-фарм. Цветанка Иванова Дечева; 5. маг.-фарм. Маргарита Ангелова Грозданова; 6. маг.-фарм. Златина Рускова Делчева; 7. маг.-фарм. Валентин Димитров Андонов; 8. маг.-фарм. Цветанка Методиева Вълчанова; 9. маг.-фарм. Иван Георгиев Гитев; 10. маг.-фарм. Рени Василева Въткова; 11. маг.-фарм. Лилия Валериева Богданова. Контролна комисия 1. маг.-фарм. Анжела Костадинова Мизова– председател; 2. маг.-фарм. Тошко Гетов Йотов; 3. маг.-фарм. Галя Стефанова Тонкова; 4. маг.-фарм. Драгомир Христов Чернев; 5. маг.-фарм. Цветан Красимиров Кръстев. Комисия по етика 1. маг.-фарм. Стефан Бойков Пенков– председател; 2. маг.-фарм. Орлин Василев Недев; 3. маг.-фарм. Анна Любчова Тодорова; 4. маг.-фарм. Величка Йорданова Андонова; 5. маг.-фарм. Богдан Яворов Кирилов; 6. маг.-фарм. Николай Димитров Денков; 7. маг.-фарм. Евгения Стоянова Петкова. Комисия по качество 1. маг.-фарм. Стефан Венциславов Балкански– председател; 2. маг.-фарм. Албена Александрова Чамурджиева; 3. маг.-фарм. Мая Чавдарова Йотова; 4. маг.-фарм. Кирил Петков Методиев; 5. маг.-фарм. Радостина Петрова Пейчева; 6. маг.-фарм. Христо Георгиев Бургазлиев; 7. маг.-фарм. Антон Костадинов Вълев.   По време на двудневния форум беше приет и отчет на Управителния съвет на БФС за периода 2013-2016.

Виж повече

Българският фармацевтичен съюз разработи уникална интернет платформа мАптека

Българският фармацевтичен съюз разработи уникална интернет платформа „мАптека” В нея е обединена информацията от няколко институционални регистри и предоставя информация за достъпа до лекарства и фармацевтични услуги на територията на цялата страна Единствената по рода си у нас интернет платформа „мАптека” – карта на аптеките и дрогериите обединява информация и регистри от няколко институции – Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенцията по лекарствата, Регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз /БФС/. Това заяви проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз и вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз по време на пресконференция за представянето на платформата. Той поясни, че тя ще е обществено достъпна на интернет адрес и ще се използва от пациенти, фармацевти, медицински специалисти, институции и бизнес. „мАптека” предоставя бърза и обобщена информация по зададени критерии за географското разположение на аптеките по области, общини и населени места, включително денонощни и работещи с НЗОК, дрогерии, магистър-фармацевти и различни статистистически данни. Чрез различни инструменти пациентите могат по всяко време на денонощието да намерят най-близката до тях аптека, в която се приготвят лекарства или се продава инсулин, обясни авторът на проекта и главен секретар на БФС магистър-фармацевт Светослав Крумов. За момента информацията ще се актуализира периодично, като крайната цел е след създаване на единен регистър за аптеките информацията да е актуална 7/24. Платформата ще представя още, данни за ръководителя на аптеката, работното й време, и ще визуализира района и местонахождението й. Електронният регистър на БФС, в който са вписани всички магистър-фармацевти имащи право да практикуват у нас, също ще бъде свързан с уеб платформата. „мАптека” може да бъде използвана като инструмент при изготвянето на Национална аптечна карта. Националната аптечна карта ще включва политики за стимулиране и ограничения при разкриването на аптеки с цел осигуряването на равномерен достъп до лекарства, фармацевтични услуги и грижи за населението. Българският фармацевтичен съюз е готов да участва в подготовката й, както е заложено в проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, обясни проф. Илко Гетов. Съпоставка на данните при обработка на информацията от регистрите на институциите със средноевропейските показатели показва, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки, но на едно от последните, по достъп до фармацевтична услуга. Достъпът до фармацевтична услуга се определя не от броя на аптеките, а от обема дейности, които те осигуряват и магистър-фармацевтите, които ги извършват.     Средностатистически показатели за европейските страни[1] Национални данни за България Брой на населението, обслужвано от 1 аптека   4450   1806   Брой магистър-фармацевти в една аптека 2,6 1,5   [1] PGEU Annual Report 2014    

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив