В КРАЯ НА СЕДМИЦАТА ПРЕДСТОИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ 2017

Бъдете част от най-значимия ежегоден форум, организиран от Българския фармацевтичен съюз - Български фармацевтични дни, който ще се проведе на 23-25 юни 2017 г. в гр. Русе - разположен на високия терасиран дунавски бряг. Научната програма на събитието е акредитирана с 20 (двадесет) кредитни точки от Комисия по качество на БФС като форма на продължаващо обучение за магистър-фармацевти. За допълнителна информация: www.events.bphu.bg  

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив