За трети път Българският фармацевтичен съюз връчи годишните си стипендии на студенти по фармация

На официална церемония на 31 октомври 2016 г. във връзка с Деня на народните будители, в София бяха връчени годишните стипендии за студенти за образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Фармация” на Българския фармацевтичен съюз. Инициативата се провежда за трета година и по традиция е в навечерието на 01 ноември. Идеята е на магистър-фармацевт Венцислав Янчев и си поставя за цел да насърчава и подпомага талантливи млади фармацевти в академичния и професионалния им път. „Това е разбирането на Българския фармацевтичен съюз за отговорността към младите. Бъдещето е в техните ръце“ – сподели по време на церемонията председателят на съюза проф. Илко Гетов. Специална комисия определи двама студенти, които ще получат еднократно сума в размер на 1000 лв. от специално учреден фонд за дарения. Стипендиантите са Галина Димова от Факултет по фармация на МУ-Варна и Валентин Карабельов от Фармацевтичен факултет на МУ-София. Освен на база отличен успех и препоръки от хабилитирани преподаватели, бъдещите млади фармацевти бяха оценявани и за активността си и интереса към съсловния живот на колегията и обществено полезни и научни проекти. Галина Димова е студент по Фармация V курс и участва в Организационния комитет на Черноморския симпозиум на млади учени в биомедицината към МУ-Варна. Пише публикации в няколко научни списания и активно участва в симпозиуми и конференции. Тя сподели, че ще използва средствата за повишаване на квалификацията си във Фармацевтичния факултет на Университета в гр. Сегед, Унгария. Валентин Карабельов е студент по фармация IV курс и е член на Българската фармацевтична студентска асоциация, както и на Асоциацията на Студентите изследователи към МУ-София. Той ще инвестира стипендията си в развитието на започнатите проекти в сферата на разработването на антиепилептични лекарства между Фармацевтичния факултет и Института по невробиология на БАН.

Виж повече

Българският фармацевтичен съюз разработи уникална интернет платформа мАптека

Българският фармацевтичен съюз разработи уникална интернет платформа „мАптека” В нея е обединена информацията от няколко институционални регистри и предоставя информация за достъпа до лекарства и фармацевтични услуги на територията на цялата страна Единствената по рода си у нас интернет платформа „мАптека” – карта на аптеките и дрогериите обединява информация и регистри от няколко институции – Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенцията по лекарствата, Регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз /БФС/. Това заяви проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз и вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз по време на пресконференция за представянето на платформата. Той поясни, че тя ще е обществено достъпна на интернет адрес и ще се използва от пациенти, фармацевти, медицински специалисти, институции и бизнес. „мАптека” предоставя бърза и обобщена информация по зададени критерии за географското разположение на аптеките по области, общини и населени места, включително денонощни и работещи с НЗОК, дрогерии, магистър-фармацевти и различни статистистически данни. Чрез различни инструменти пациентите могат по всяко време на денонощието да намерят най-близката до тях аптека, в която се приготвят лекарства или се продава инсулин, обясни авторът на проекта и главен секретар на БФС магистър-фармацевт Светослав Крумов. За момента информацията ще се актуализира периодично, като крайната цел е след създаване на единен регистър за аптеките информацията да е актуална 7/24. Платформата ще представя още, данни за ръководителя на аптеката, работното й време, и ще визуализира района и местонахождението й. Електронният регистър на БФС, в който са вписани всички магистър-фармацевти имащи право да практикуват у нас, също ще бъде свързан с уеб платформата. „мАптека” може да бъде използвана като инструмент при изготвянето на Национална аптечна карта. Националната аптечна карта ще включва политики за стимулиране и ограничения при разкриването на аптеки с цел осигуряването на равномерен достъп до лекарства, фармацевтични услуги и грижи за населението. Българският фармацевтичен съюз е готов да участва в подготовката й, както е заложено в проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, обясни проф. Илко Гетов. Съпоставка на данните при обработка на информацията от регистрите на институциите със средноевропейските показатели показва, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки, но на едно от последните, по достъп до фармацевтична услуга. Достъпът до фармацевтична услуга се определя не от броя на аптеките, а от обема дейности, които те осигуряват и магистър-фармацевтите, които ги извършват.     Средностатистически показатели за европейските страни[1] Национални данни за България Брой на населението, обслужвано от 1 аптека   4450   1806   Брой магистър-фармацевти в една аптека 2,6 1,5   [1] PGEU Annual Report 2014    

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив